Nieuws

  • De wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 november 2022.

    Gepubliceerd op

  • De wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet bevat drie arbeidsrechtelijke maatregelen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer wegens ziekte of ongeval...

    Gepubliceerd op

  • De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In deze wet staan de maatregelen die getroffen werden in het kader van de arbeidsdeal.

    Gepubliceerd op