AD Humanisering van de Arbeid

Op deze pagina

  Tel. : 02 233 41 11
  E-mail : hua@werk.belgie.be

  Directeur-generaal a.i.: Aurore Massart

   

  Aurore Massart

  • Algemene opdracht : de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk en de sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de arbeid.

  Directie van de algemene zaken

  Diensthoofd: Birgitte Berghmans

  De Directie van de algemene zaken bestaat uit 2 cellen die volgende opdrachten vervullen:
   

  Cel administratieve zaken

  • Beheer van de human resources, begroting en logistiek
  • Interne organisatiebeheersing

  Cel informatie

  • Documentatiebeheer welzijn op het werk en verspreiding van de informatie via elektronische weg

  Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DIOVAR)

  Diensthoofd: Alain Piette

  De Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DIOVAR) vervult volgende opdrachten: 

  • Organisatie van de realisatie, de promotie en de valorisering van de studies en wetenschappelijke onderzoeken over het welzijn op het werk.

  Afdeling van de normen over het welzijn op het werk

  Afdelingshoofd: Godelieve Ponnet

  De Afdeling van de normen over het welzijn op het werk bereidt de welzijnsregelgeving voor, en interpreteert en evalueert ze. Ze houdt zich ook bezig met de voorbereiding van die normen op Europees en internationaal niveau en de omzetting van de Europese en internationale normen in Belgisch recht.

  De afdeling bestaat uit twee directies, de Directie van de wetgeving met de juristen en de Directie van de wetenschappelijke expertise inzake welzijn op het werk met de ingenieurs, dokters en chemici.  

  • Uitwerking, opvolging en logistieke ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van de regelgevende teksten met betrekking tot het welzijn op het werk (veiligheid en gezondheid, ergonomie, geweld op het werk, psychosociale risico's, verfraaiing van de werkplaatsen...) ;
  • Administratieve finalisatie van de reglementaire bepalingen inzake welzijn op het werk en erkenningen ;
  • Redactie en interpretatie van technische voorschriften inzake welzijn op het werk ;
  • Studie van de juridische problemen met betrekking tot welzijn op het werk ;
  • Samenwerking op het vlak van de redactie en de aanpassing van de Europese en internationale regelgeving inzake het welzijn op het werk ;
  • Onderzoek van afwijkingen op de reglementering.

  Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk

  Afdelingshoofd: Véronique Crutzen

  De Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk zorgt voor de promotie en de informatie met betrekking tot het welzijn op het werk op internationaal en Belgisch niveau.  Ze ontwikkelt actieprogramma's over de verspreiding en het gebruik van de "goede praktijken", en netwerken die informatie uitwisselen over het welzijn op het werk.

   Directie van de gedragscommunicatie 

  • Uitwerking, ontwikkeling en realisatie van acties voor de promotie, sensibilisering en informatie over het welzijn op het werk ;
  • Uitbouwen van relatienetwerken (practici in een onderneming, controlediensten en experten) in het domein van het welzijn op het werk ;
  • Ondersteuning aan bedrijven, organisaties en personen die vernieuwende of voorbeeldacties voeren inzake welzijn op het werk ;

  Directie van de eretekens 

  • Toekenning van de eretekens aan de personen die in de ondernemingen door hun dagelijkse activiteiten of door een uitzonderlijke daad een bijdrage hebben geleverd aan de goede werking of verbetering van de maatschappij.

  Directie van de modelwerkplaatsen 

  • Beheer van de modelwerkplaatsen, opgericht voor de promotie van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers : een demonstratielaboratorium voor elektriciteit en een stand over de individuele beschermingsmiddelen
  • Organisatie van de bezoeken aan de modelwerkplaatsen.

  Cel Focal Point  

  •  Beheer en ondersteuning op logistiek en inhoudelijk vlak bij de Belgische "antenne" van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk in Bilbao.

  Afdeling van het sociaal overleg over het welzijn op het werk

  Afdelingshoofd: Nadine Gilis

  De Afdeling van het sociaal overleg over het welzijn op het werk organiseert het sociaal overleg, onder andere op het vlak van de normering van het welzijn op het werk. Ze beheert ook de procedures voor de erkenning en de goedkeuring van de externe actoren die een rol spelen bij het welzijn op het werk. 

  Directie van de Hoge Raad en de bijzondere commissies en raden 

  Diensthoofd: Yannick Cheyns

  • Secretariaat van de Hoge Raad voor de preventie en veiligheid op het werk, die een raadgevende rol speelt inzake welzijn ;
  • Beheer en secretariaat van de Commissie voor het sociaal onderzoek en de vorming van de werknemersvertegenwoordigers.

  Directie van de erkenningen

  •  Secretariaat van de Commissie voor de opvolging van de externe diensten voor de preventie en de bescherming op het werk
  •  Bijkomende opleiding voor de preventieadviseurs