Structuur van de FOD

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is geplaatst onder de politieke autoriteit van de minister van Werk.

Bovenaan het organigram staat het Directiecomité, dat geleid wordt door de Voorzitter van het Directiecomité. 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg telt twee horizontale administraties die instaan voor de coördinatie en de ondersteuning van de andere administraties:

Daarnaast telt De FOD 5 operationele algemene directies (waarvan er 2 de Arbeidsinspectie vormen) en een koepeldienst van de federale inspectiediensten inzake sociale materies:  

organigram FOD