Structuur van de FOD

 

Organigram 2020Hierboven vindt u het organigram van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, die geplaatst is onder de politieke autoriteit van de minister van Werk.

Bovenaan het organigram staat het Directiecomité, dat geleid wordt door de Voorzitter van het Directiecomité. 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg telt vier horizontale administraties die instaan voor de coördinatie en de ondersteuning van de andere administraties:

  • Diensten van de voorzitter 
  • Stafdienst Personeel en Organisatie
  • Stafdienst Informatie - en Communicatietechnologieën
  • Stafdienst Budget en Beheerscontrole

Daarnaast telt De FOD 5 operationele algemene directies (waarvan er 2 de Arbeidsinspectie vormen) en een koepeldienst van de federale inspectiediensten inzake sociale materies:  

  • Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
  • Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Inspraakorganen en werkgelegenheid
  • Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten
  • Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
  • Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
  • Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst