Bijkomende projecten voor jongeren

Op deze pagina

  Paritaire (sub)comités kunnen extra middelen ontvangen voor de realisatie van een bijkomend project dat zich richt op de tewerkstelling van jongeren onder de 26 jaar die tot de risicogroepen behoren. Per projectperiode van twee jaren is hiervoor in totaal 12 miljoen euro voorzien.

  Deze middelen zijn afkomstig van werkgevers die niet ressorteren onder het toepassingsgebied van een CAO risicogroepen gesloten op sectoraal of op ondernemingsniveau, of bij wie slechts een gedeelte van de werknemers onder een dergelijke CAO ressorteert. Deze werkgevers zijn 0,10% van de brutoloonmassa verschuldigd aan de RSZ.

  Lopende projecten

  Paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124)

  Toegekend bedrag: € 1.148.374,59
  Samenvatting (PDF, 182.15 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Constructiv
  Projectverantwoordelijke: Kristof Van Roy (kristof.vanroy@constructiv.be)
  Website: https://www.constructiv.be/

  Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren (PsC 322.01)

  Toegekend bedrag: € 1.111.278,51 
  Samenvatting (PDF, 190.63 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Fonds voor Bestaanszekerheid voor Vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerk of - diensten leveren
  Projectverantwoordelijke: Peter Van de Veire (peter.vandeveire@vorm-dc.be)
  Website: https://vorm-dc.be/

  Paritair Comité voor het hotelbedrijf (PC 302)

  Toegekend bedrag: 1.082.340,00 euro
  Samenvatting (PDF, 203.26 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Federaal Centrum Vorming en Vervolmaking Horecasector vzw
  Projectverantwoordelijke: Wouter Morren (Wouter.morren@fondshoreca.be)
  Website:

  Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren (PC 322)

  Toegekend bedrag: € 1.036.949,07
  Samenvatting (PDF, 202.23 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Travi
  Projectverantwoordelijke: Vincent Vandenameele (vincent.vandenameele@travi.be)
  Website: https://www.welqome.be/

  Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid (PC 207)

  Toegekend bedrag: 749.195,29 euro
  Samenvatting (PDF, 191.07 KB)
  Verantwoordelijke instelling: PlastIQ vzw
  Projectverantwoordelijke: Vincent Mispelaere (vincent.mispelaere@plastiq.be)
  Website: https://www.plastiq.be/

  Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (PC 118)

  Toegekend bedrag: € 607.920,79
  Samenvatting (PDF, 189.73 KB)
  Verantwoordelijke instelling: IPV
  Projectverantwoordelijke: Lieve Ruelens (lieve.ruelens@alimento.be)
  Website: https://www.alimento.be/

  Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (PsC 140.03)

  Toegekend bedrag: € 541.800,00
  Samenvatting (PDF, 265.54 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Sociaal Fonds Transport en Logistiek
  Projectverantwoordelijke: Geert Heylen (geert.heylen@sftl.be)
  Website: https://www.sftl.be/

  Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid (PC 116)

  Toegekend bedrag: € 450.489,01
  Samenvatting (PDF, 183.64 KB)
  Verantwoordelijke instelling: PlastIQ vzw
  Projectverantwoordelijke: Vincent Mispelaere (vincent.mispelaere@plastiq.be)
  Website: https://www.plastiq.be/

  Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111)

  Paritair Comité voor het garagebedrijf (PC 112)/ Paritair Subcomité voor het koetswerk (PsC 149.02)

  Toegekend bedrag: € 371.050,70
  Samenvatting (PDF, 220.91 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Educam
  Projectverantwoordelijke: Isabelle Calista (icalista@educam.be)
  Website: https://www.educam.be/

  Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven (PsC 327.01)

  Toegekend bedrag: € 354.375,00
  Samenvatting (PDF, 202.8 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Herwin
  Projectverantwoordelijke: Koen Vandekerckhove (koen@herwin.be)
  Website: https://herwin.be/

  Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie (PsC 149.01)

  Toegekend bedrag: € 350.272,04
  Samenvatting (PDF, 251.22 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Volta
  Projectverantwoordelijke: Peter Claeys (peter.claeys@volta-org.be)
  Website: https://www.volta-org.be/

  Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202)

  Toegekend bedrag: € 308.572,00
  Samenvatting (PDF, 231.06 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Comeos
  Projectverantwoordelijke: Sabien De Mont (sabien.demont@comeos.be)
  Website: https://www.comeos.be/

  Paritair Comité voor de handel in voedingswaren (PC 119)

  Toegekend bedrag: € 303.572,00
  Samenvatting (PDF, 231.32 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Comeos
  Projectverantwoordelijke: Sabien De Mont (sabien.demont@comeos.be)
  Website: https://www.comeos.be/

  Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) / Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid (PC 214)

  Toegekend bedrag: € 280.095,87
  Samenvatting (PDF, 190.28 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Cobot vzw
  Projectverantwoordelijke: Michel Loncke (michel.loncke@cobot.be)
  Website: https://www.cobot.be/

  Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311)

  Toegekend bedrag: € 268.572,00
  Samenvatting (PDF, 229.89 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Comeos
  Projectverantwoordelijke: Sabien De Mont (sabien.demont@comeos.be)
  Website: https://www.comeos.be/

  Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126)

  Toegekend bedrag: € 245.700,00
  Samenvatting (PDF, 243.27 KB)
  Verantwoordelijke instelling: WOODWIZE vzw
  Projectverantwoordelijke: Jeroen Doom (jeroen@woodwize.be)
  Website: https://www.woodwize.be/

  Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector (PC 332)

  Toegekend bedrag: € 238.022,03
  Samenvatting
  Verantwoordelijke instelling: APEF vzw
  Projectverantwoordelijke: François Willemot (fwi@apefasbl.org)
  Website: https://www.apefasbl.org/

  Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109) / Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf (PC 215)

  Toegekend bedrag: € 230.399,19
  Samenvatting (PDF, 176.02 KB)
  Verantwoordelijke instelling: ivoc
  Projectverantwoordelijke: Rob Senden (r.senden@ivoc.be)
  Website: https://www.ivoc.be/

  Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars (PsC 140.01)

  Toegekend bedrag: € 209.821,40
  Samenvatting (PDF, 179.01 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
  Projectverantwoordelijke: Hans Dewit    (hans.dewit@sociaalfonds.be)
  Website: https://www.sociaalfonds.be/

  Paritair Comité voor de audiovisuele sector (PC 227)

  Toegekend bedrag: € 193.718,44
  Samenvatting (PDF, 200.93 KB)
  Verantwoordelijke instelling: mediarte
  Projectverantwoordelijke: Jan Vermoesen (jan.vermoesen@mediarte.be)
  Website: https://www.mediarte.be/

  Paritair Subcomité voor de bosontginningen (PsC 125.01) / Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden (PsC 125.02) / Paritair Subcomité voor de houthandel (PsC 125.03)

  Toegekend bedrag: € 174.900,00
  Samenvatting (PDF, 245.38 KB)
  Verantwoordelijke instelling: WOODWIZE vzw
  Projectverantwoordelijke: Jeroen Doom (jeroen@woodwize.be)
  Website: https://www.woodwize.be/

  Paritair Comité voor de handel in brandstoffen (PC 127)

  Toegekend bedrag: € 163.200,00
  Samenvatting (PDF, 255.57 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Sociaal Fonds voor de Handel in Brandstoffen
  Projectverantwoordelijke: Jan Baar (Jan.baar@fonds127.be)
  Website: https://fonds127.be/

  Paritair Subcomité voor de verhuizing (PsC 140.05)

  Toegekend bedrag: € 160.200,00 
  Samenvatting (PDF, 182.47 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Ambassador verhuisopleidingen vzw
  Projectverantwoordelijke: Juan Caballero (juan.caballero@sfverhuizingen.be)
  Website: https://ambassador.peepl.be/

  Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312)

  Toegekend bedrag: € 159.191,00
  Samenvatting (PDF, 232.52 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Comeos
  Projectverantwoordelijke: Sabien De Mont (sabien.demont@comeos.be)
  Website: https://www.comeos.be/

  Paritair Comité voor de binnenscheepvaart (PC 139)

  Toegekend bedrag: € 155.651,79
  Samenvatting (PDF, 209.37 KB)
  Verantwoordelijke instelling: Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart
  Projectverantwoordelijke: Marc Cortebeeck (marc@frb-fri.be)
  Website: https://frb-fri.be/nl

  Paritair Subcomité voor de filmproductie (PsC 303.01)

  Toegekend bedrag: € 141.000,00 
  Samenvatting (PDF, 161.83 KB)
  Verantwoordelijke instelling: mediarte
  Projectverantwoordelijke: Jan Vermoesen (jan.vermoesen@mediarte.be)
  Website: https://www.mediarte.be/

  Procedure en voorwaarden

  Paritaire (sub)comités kunnen extra middelen ontvangen voor een bijkomend project dat zich richt op jongeren uit de risicogroepen zoals bepaald in het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen. Het moet gaan om acties die nog niet lopen of voorzien zijn binnen de normale werking voor de risicogroepen.

  Bij ongewijzigd beleid kan de voorzitter van het paritair (sub)comité ten laatste op 1 oktober 2023 een projectaanvraag bezorgen aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën voor de projectperiode 2024-2025. De aanvraag moet vooraf worden goedgekeurd door het paritair (sub)comité. 

  Hierbij gelden volgende voorwaarden:

  • de sector heeft een cao risicogroepen neergelegd voor de lopende IPA-periode waarin ten minste 0,05% van de loonmassa wordt toegewezen aan personen die nog geen 26 jaar oud zijn en tot de risicogroepen behoren;
  • de sector moet een conform evaluatieverslag en financieel overzicht hebben neergelegd met betrekking tot de jaren 2021 en 2022;
  • het project moet (on)rechtstreeks leiden tot ingroeibanen. Dit betreft de combinatie op de werkplek van een praktijkopleiding met een werkervaring en kan de vorm aannemen van:
   • een arbeidsovereenkomst
   • een startbaanovereenkomst
   • een individuele beroepsopleiding in de onderneming
   • een instapstage
   • elke andere vorm van combinatie op de werkplek van een praktijkopleiding en werkervaring geregeld door een normatief kader op het federale, gewestelijke of gemeenschapsniveau;
  • de verantwoordelijke sectorinstelling moet voor de aanvraag één of meer specifieke partnerschapsakkoorden met ondernemingen, onderwijs- of opleidingsinstellingen sluiten over dit project.  Elke actie of activiteit die deel uitmaakt van de projectaanvraag moet afgedekt worden door zo’n projectspecifiek partnerschapsakkoord. Eventueel kunnen deze aangevuld worden met akkoorden met regionale diensten (VDAB, Actiris, Bruxelles Formation, FOREM en ADG).

  Toekenning budget 

  Als de totaalsom van de gevraagde bijkomende middelen van alle ontvankelijke dossiers meer dan 12 miljoen euro bedraagt, wordt er bij de berekening eerst 150.000 euro toegekend aan elk project. Daarna verloopt de verdeling verhoudingsgewijs op basis van het gemiddeld aantal werkkrachten van het betrokken paritair (sub)comité in de twee jaren voorafgaand aan de projectaanvraag.  

  Voor de start van het project ontvangt de verantwoordelijke instelling een eerste schijf van 50%.

  De tweede schijf (van 40%) wordt uitbetaald na het tussentijds verslag waarin wordt aangetoond dat 35% van het budget werd benut. 

  Rapportering (voor de projectperiode 1/4/2022 - 31/12/2023)

  (Voor de projectperiode 1/1/2020-30/6/2022 zijn de instructies over de rapportering te vinden onder het tabblad documentatie).

  Het tussentijds verslag (met als deadline 31/3/2023) moet vooraf worden besproken en goedgekeurd door het paritair (sub)comité. Bij deze bespreking wordt eveneens een verslag van de revisor/accountant voorzien waaruit blijkt of:

  1. alle vermelde uitgaven werden gemaakt voor het bijkomend project  
  2. de uitgaven vallen tussen 1/4/2022 en de afsluitingsdatum van het tussentijds verslag. 

  Het paritair (sub)comité kan de uitgaven gedeeltelijk of volledig goedkeuren. 

  De resterende schijf van 10% wordt uitbetaald na het gedetailleerd eindverslag. De verantwoordelijke instelling heeft  tot en met 31/10/2024 de tijd om dit eindverslag te bezorgen. 

  Het verslag moet vooraf worden besproken en goedgekeurd door het paritair (sub)comité. Bij deze bespreking wordt eveneens een verslag van de revisor/accountant voorzien waaruit blijkt of: 

  1. alle vermelde uitgaven werden gemaakt voor het bijkomend project  
  2. de uitgaven binnen de periode vallen tussen 1/4/2022 t.e.m. 31/12/2023. 

  Het paritair (sub)comité kan de uitgaven gedeeltelijk of volledig goedkeuren.

  Betalingen die werden uitgevoerd na 31/12/2023 maar slaan op kosten uit de projectperiode 1/4/2022-31/12/2023 mogen worden meegeteld. Het gaat hier bijvoorbeeld over premies waarbij de uitbetalingsvoorwaarde werd bereikt voor 31/12/2023 of facturen voor acties/activiteiten die in de maanden april t.e.m. december 2022 of in 2023 werden uitgevoerd. 

  Het paritair (sub)comité kan enkel zijn goedkeuring geven aan bijkomende acties of activiteiten, en de daaraan verbonden uitgaven als de regels correct worden gevolgd. In het bijzonder moet het gaan om acties of activiteiten: 

  • ten voordele van  personen die nog geen 26 jaar oud zijn en tot de risicogroepen behoren; 
  • die rechtstreeks of onrechtstreeks leiden tot werk voor jongeren via het aanbod van ingroeibanen; 
  • die uitgevoerd werden in de periode van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023.

  Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, zal de administratie alsnog beslissen om een deel van het saldo niet uit te betalen of over te gaan tot terugvordering.