Bijkomende projecten voor jongeren

Op deze pagina

  Paritaire (sub)comités kunnen extra middelen ontvangen voor de realisatie van een bijkomend project dat zich richt op de tewerkstelling van jongeren onder de 26 jaar die tot de risicogroepen behoren. Per projectperiode van twee jaren is hiervoor in totaal 12 miljoen euro voorzien.

  Deze middelen zijn afkomstig van werkgevers die niet ressorteren onder het toepassingsgebied van een CAO risicogroepen gesloten op sectoraal of op ondernemingsniveau, of bij wie slechts een gedeelte van de werknemers onder een dergelijke CAO ressorteert. Deze werkgevers zijn 0,10% van de brutoloonmassa verschuldigd aan de RSZ.

  Lopende projecten (2020-2021)

  P(s)C Verantwoordelijke instelling     Toegekend bedrag (in euro) Samenvatting

  Projectverantwoordelijke
  e-mailadres
  Website

  109/215 IVOC vzw 194.500 samenvatting (DOCX, 19.03 KB) Rob Senden
  r.senden@ivoc.be
  http://www.ivoc.be 
  112/149.02 Educam vzw 588.025,81 samenvatting (DOCX, 22.8 KB) Isabelle Calista
  icalista@educam.be 
  http://www.educam.be 
  116 PlastlQ vzw 741.508,09 samenvatting (DOCX, 29.22 KB) Vincent Mispelaere
  vincent.mispelaere@plastiq.be
  http://www.plastiq.be 
  118 IPV vzw 785.000 samenvatting (DOCX, 19.9 KB)

  Lieve Ruelens
  lieve.ruelens@alimento.be
  https://www.alimento.be 

  120/214 Cobot vzw 415.815,58 samenvatting (DOCX, 24.34 KB) Elisah Verschraegen
  elisah.verschraegen@cobot.be
  http://www.cobot.be 
  124 fvb-ffc Constructiv 2.152.749,44 samenvatting (DOCX, 23.12 KB) Kristof Van Roy
  kristof.vanroy@constructiv.be
  http://constructiv.be 
  125.01/125.02/125.03 Woodwize vzw 200.057,48 samenvatting (DOCX, 24.81 KB) Jeroen Doom
  jeroen.doom@och-cfb.be
  https://www.woodwize.be 
  126 Woodwize vzw 351.351,33 samenvatting (DOCX, 21.63 KB) Jeroen Doom
  jeroen.doom@och-cfb.be
  https://www.woodwize.be 
  127 Sociaal fonds voor de handel in brandstoffen 176.500 samenvatting (DOCX, 22.33 KB) Jan Baar
  jan.baar@fonds127.be
  https://fonds127.be 
  140.01 Sociaal Fonds voor de Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten 269.074 samenvatting (DOCX, 20.13 KB) Hans Dewit
  hans.dewit@sociaalfonds.be 
  http://www.sociaalfondssocial.be 
  140.03 Sociaal Fonds Transport en Logistiek 860.000 samenvatting (DOCX, 29.71 KB) Geert Heylen
  geert.heylen@sftl.be
  http://www.sftl.be 
  140.05 Ambassador Verhuisopleidingen vzw 167.600 samenvatting (DOCX, 21.12 KB) Juan Caballero
  juan.caballero@sfverhuizingen.be
  http://www.ambassador-vzw.be 
  149.01 Volta 473.047,56 samenvatting (DOCX, 31.94 KB) Peter Claeys
  peter.claeys@volta-org.be
  https://www.volta-org.be 
  227 Mediarte 224.048,90 samenvatting (DOCX, 16.32 KB) Jan Vermoesen
  jan.vermoesen@mediarte.be
  http://www.mediarte.be 
  303.01 Mediarte 29.000 samenvatting (DOCX, 16.12 KB) Jan Vermoesen
  jan.vermoesen@mediarte.be
  http://www.mediarte.be 
  322 Vormingsfonds voor Uitzendkrachten 2.075.517,65 samenvatting (DOCX, 34.68 KB) Vincent Vandenameele              
  vincent.vandenameele@vfu-ffi.be
  http://www.vfu-ffi.be 
  322.01 Fonds voor bestaanszekerheid voor Vorming voor de erkende ondernemingen die buurtwerk- of diensten leveren 1.984.000 samenvatting (DOCX, 28.92 KB) Peter Van de Veire
  Peter.VandeVeire@vormingdienstencheques.be
  http://www.vormingdienstencheques.be 
  332 APEF vzw 309.250,70 samenvatting (DOCX, 21.24 KB) François Willemot             
  fwi@apefasbl.org
  http://www.apefasbl.org

  Afgelopen projecten (2018-2019)

  Tijdens de vorige projectperiode (2018-2019) liepen er 17 bijkomende projecten :

  P(s)C Verantwoordelijke instelling Toegekend bedrag (in euro) Samenvatting Tussentijds verslag Projectverantwoordelijke
  e-mailadres
  Website
  109 IVOC vzw 80.000,00 samenvatting (DOCX, 17.18 KB)  Rob Senden
  r.senden@ivoc.be
  http://www.ivoc.be 
  111 IFPM ouvriers asbl 1.381.755,98 samenvatting (DOCX, 16.89 KB)     Brigitte Remacle
  brigitte.remacle@ifpm.be
  https://www.ifpm.be 
  112/149.02 Educam vzw 429.000,00

  samenvatting (DOCX, 16.56 KB) 

  tussentijds verslag (DOCX, 23.92 KB) (enkel beschikbaar in het Frans) 

  Isabelle Calista
  icalista@educam.be 
  http://www.educam.be 
  116 PlastlQ vzw 720.385,00

  samenvatting (DOCX, 18.66 KB) 

  tussentijds verslag (PDF, 268.91 KB) 

  Vincent Mispelaere
  vincent.mispelaere@plastiq.be
  http://www.plastiq.be 
  118 IPV vzw 355.000,00 samenvatting (DOCX, 15.65 KB)  Henk Dejonckheere
  henk.dejonckheere@alimento.be
  https://www.alimento.be 
  120/214 Cobot vzw 655.623,76

  samenvatting (DOCX, 20.49 KB) 

  tussentijds verslag (PDF, 1.33 MB) 

  Michel Loncke
  michel.loncke@cobot.be
  http://www.cobot.be 
  124 fvb-ffc Constructiv 2.765.066,40 samenvatting (DOCX, 15.45 KB)  Kristof Van Roy
  kristof.vanroy@constructiv.be
  http://constructiv.be 
  140.01 Sociaal Fonds voor de Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten 194.040,00 samenvatting (DOCX, 19.77 KB)  Hans Dewit
  hans.dewit@sociaalfonds.be 
  http://www.sociaalfondssocial.be 
  140.03 Sociaal Fonds Transport en Logistiek 1.830.680,00 samenvatting (DOCX, 25.16 KB)  Geert Heylen
  geert.heylen@sftl.be
  http://www.sftl.be 
  140.05 Ambassador Verhuisopleidingen vzw 185.246,67

  samenvatting (DOCX, 16.82 KB) 

  tussentijds verslag (DOCX, 28.91 KB) 

  Juan Caballero
  juan.caballero@sfverhuizingen.be
  http://www.ambassador-vzw.be 
  149.01 Volta 261.788,74 samenvatting (DOCX, 17.76 KB)  Peter Claeys
  peter.claeys@volta-org.be
  https://www.volta-org.be 
  227 Mediarte 113.632,87

  samenvatting (DOCX, 15.72 KB)

  tussentijds verslag (PDF, 526.9 KB)  

  Jan Vermoesen
  jan.vermoesen@mediarte.be
  http://www.mediarte.be 
  303.01 Sociaal Fonds voor de Filmproductie 14.062,07

  samenvatting (DOCX, 14.76 KB)

  tussentijds verslag (PDF, 526.9 KB)  

  Jan Vermoesen
  jan.vermoesen@mediarte.be
  http://www.mediarte.be 
  322 Vormingsfonds voor Uitzendkrachten 850.278,50

  samenvatting (PDF, 139.33 KB) 

  tussentijds verslag (PDF, 1.19 MB) 

  Vincent Vandenameele
  vincent.vandenameele@vfu-ffi.be
  http://www.vfu-ffi.be 
  322.01 Fonds voor bestaanszekerheid voor Vorming voor de erkende ondernemingen die buurtwerk- of diensten leveren 1.171.032,51

  samenvatting (DOCX, 27.67 KB) 

  tussentijds verslag (PDF, 304.25 KB) 

  Peter Van de Veire
  Peter.VandeVeire@vormingdienstencheques.be
  http://www.vormingdienstencheques.be 
  327.01 Herwin 211.024,96 samenvatting (DOCX, 16.77 KB)  Koen Vandekerckhove
  koen@herwin.be
  http://www.herwin.be/ 

  329.00

  (NL)

  Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap 775.544,00

  samenvatting (DOCX, 30.18 KB) 

  tussentijds verslag (DOCX, 132.25 KB) 

  Mady Decorte
  mady.decorte@vivosocialprofit.org
  http://www.vivosocialprofit.org 

  Eerdere projecten

  De eerste projectperiode in 2014-2015 telde 22 projecten uit 20 (sub)sectoren. Tijdens de projectperiode 2016-2017 waren er 13 bijkomende projecten:

  P(s)C Verantwoordelijke instelling   Toegekend bedrag (in euro) Eindverslag 2016-2017
  124 fvb-ffc Constructiv 5.073.574,21 1617/124 (DOCX, 114.42 KB) 
  329 Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap 1.226.761,55 1617/329 (DOCX, 83.89 KB) 
  322.01 Fonds voor bestaanszekerheid voor Vorming voor de erkende Ondernemingen die Buurtwerk of -diensten leveren 1.025.780,62 1617/322.01 (PDF, 966.25 KB)
  120 Cobot vzw 1.016.207,99 1617/120 (PDF, 490.3 KB) 
  140.03 Sociaal Fonds Transport en Logistiek 998.466,93 1617/140.03 (PDF, 379.93 KB) 
  112/149.02 Educam vzw 733.330,79 1617/112-149.02 (DOCX, 22.8 KB) 
  118/220 IPV vzw 623.116,98 1617/118-220 (XLSX, 15.46 KB) 
  327.01 Herwin  445.698,44 1617/327.01 (DOCX, 29.81 KB)
  140.01 Sociaal Fonds voor de Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten 253.800,00 1617/140.01 (PDF, 237.7 KB) 
  140.05 Ambassador verhuisopleidingen vzw 206.788,38 1617/140.05 (DOCX, 32.52 KB) 
  136 Fonds van Bestaanszekerheid papier- en kartonbewerking 170.811,94 Geen acties uitgevoerd
  227 Mediarte 169.409,93 1617/227 (PDF, 1.41 MB) 

  129/221

  Fonds van Bestaanszekerheid voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton 54.496,25 Geen acties uitgevoerd

   

  Procedure en voorwaarden

  Paritaire (sub)comités kunnen extra middelen ontvangen voor een bijkomend project dat zich richt op jongeren uit de risicogroepen zoals bepaald in het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen. Het moet gaan om acties die nog niet lopen of voorzien zijn binnen de normale werking voor de risicogroepen.

  De volgende projectronde loopt in 2022-2023. Ten laatste op 1 oktober 2021 kan de voorzitter van het paritair (sub)comité een projectaanvraag bezorgen aan de directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, Inspraakorganen en Werkgelegenheid. De aanvraag moet vooraf worden goedgekeurd door het paritair (sub)comité.

  Hierbij gelden volgende voorwaarden:

  • de sector heeft een cao risicogroepen neergelegd voor de lopende IPA-periode waarin ten minste 0,05% van de loonmassa wordt toegewezen aan personen die nog geen 26 jaar oud zijn en tot de risicogroepen behoren;
  • de sector moet een conform evaluatieverslag en financieel overzicht hebben neergelegd met betrekking tot de jaren 2019 en 2020;
  • het project moet (on)rechtstreeks leiden tot ingroeibanen. Dit betreft de combinatie op de werkplek van een praktijkopleiding met een werkervaring en kan de vorm aannemen van:
   • een arbeidsovereenkomst
   • een startbaanovereenkomst
   • een individuele beroepsopleiding in de onderneming
   • een instapstage
   • elke andere vorm van combinatie op de werkplek van een praktijkopleiding en werkervaring geregeld door een normatief kader op het federale, gewestelijke of gemeenschapsniveau;
     
  • de verantwoordelijke sectorinstelling moet voor de aanvraag één of meer specifieke partnerschapsakkoorden met ondernemingen, onderwijs- of opleidingsinstellingen sluiten over dit project.  Elke actie of activiteit die deel uitmaakt van de projectaanvraag moet afgedekt worden door zo’n projectspecifiek partnerschapsakkoord. Eventueel kunnen deze aangevuld worden met akkoorden met regionale diensten (VDAB, Actiris, Bruxelles Formation, FOREM en ADG).

  Toekenning budget en rapportering

  Door een wijziging van de reglementering (koninklijk besluit van 5 februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen) worden er enkele nieuwigheden ingevoerd vanaf de projectperiode 2020-2021. Er zijn aanpassingen op het gebied van: 

  • 1) de berekening van het toegekend budget in het geval de paritaire (sub)comités in hun aanvraagdossiers gezamenlijk meer dan 12 miljoen euro vragen;  
  • 2) de rapportering (tussentijds verslag en eindverslag);  
  • 3) de mogelijkheden tot budgetverschuivingen. 

  Meer informatie over deze punten bij enerzijds de projecten 2018-2019 en anderzijds de projecten 2020-2021 vindt u in het onderstaand overzicht: 

  1) Berekening budget  Projecten 2018-2019  Projecten 2020-2021 
  Toegekend budget als de totaalsom van de gevraagde bijkomende middelen van alle ontvankelijke dossiers meer dan 12 miljoen euro bedraagt.  Verhoudingsgewijs op basis van het gevraagd bedrag. Aan elk project wordt er bij de berekening eerst 150.000 euro toegekend. Daarna verloopt de verdeling verhoudingsgewijs op basis van het gemiddeld aantal werkkrachten in 2017 en 2018 van het betrokken paritair (sub)comité.  

   

    

  2) Uitbetaling schijven + rapportering   Projecten 2018-2019  Projecten 2020-2021 
  Eerste schijf = voorschot van 50% van het toegekend budget  Voor de start van het project 
  Tweede schijf = 40% van het toegekend budget  De tweede schijf wordt uitbetaald na het tussentijds verslag waarin wordt aangetoond dat 35% van het budget werd benut 
    Het tussentijds verslag wordt bezorgd door de verantwoordelijke instelling. 
    Het tussentijds verslag is optioneel.  Het tussentijds verslag is verplicht (ook wanneer er nog geen 35% van het budget werd benut). 
    Deadline: 30/11/2018  Deadline: 31/10/2020 
     

  Het verslag moet vooraf worden besproken en goedgekeurd door het paritair (sub)comité. Bij deze bespreking wordt eveneens een verslag van de revisor/accountant voorzien waaruit blijkt of:

  1) alle vermelde uitgaven werden gemaakt voor het bijkomend project  

  2) de uitgaven binnen de periode vallen tussen 1/1/2020 en de afsluitingsdatum van het tussentijds verslag. 

  Het paritair (sub)comité kan de uitgaven gedeeltelijk of volledig goedkeuren (*). 

  Resterende schijf: 10% (of minder indien niet het volledige budget werd benut)  De resterende schijf wordt uitbetaald na het gedetailleerd eindverslag .
    Het verslag wordt bezorgd door de voorzitter van het paritair (sub)comité.  Het verslag wordt bezorgd door de verantwoordelijke instelling. 
    Deadline: 30/4/2020 (verlengbaar: 3 maanden na herinnering)  Deadline: 1/6/2022 (ultieme deadline: 31/10/2022) 
    Het verslag moet vooraf worden besproken en goedgekeurd door het paritair (sub)comité. 

  Het verslag moet vooraf worden besproken en goedgekeurd door het paritair (sub)comité. Bij deze bespreking wordt eveneens een verslag van de revisor/accountant voorzien waaruit blijkt of: 

  1) alle vermelde uitgaven werden gemaakt voor het bijkomend project  

  2) de uitgaven binnen de periode vallen tussen 1/1/2020 t.e.m. 31/12/2021. 

  Het paritair (sub)comité kan de uitgaven gedeeltelijk of volledig goedkeuren (*).

    Betalingen die werden uitgevoerd in 2020 maar slaan op kosten uit de projectperiode mogen worden meegeteld. Het gaat hier bijvoorbeeld over premies waarbij de uitbetalingsvoorwaarde werd bereikt voor 1/1/2020 of facturen voor acties/activiteiten die in 2018 of 2019 werden uitgevoerd.  Betalingen die werden uitgevoerd in 2022 maar slaan op kosten uit de projectperiode mogen worden meegeteld. Het gaat hier bijvoorbeeld over premies waarbij de uitbetalingsvoorwaarde werd bereikt voor 1/1/2022 of facturen voor acties/activiteiten die in 2020 of 2021 werden uitgevoerd. 

    

  3) Budgetverschuivingen  Projecten 2018-2019  Projecten 2020-2021 
  Aanpassingen aan het project ten opzichte van het aanvraagdossier.  Een verschuiving tussen verschillende acties is enkel mogelijk na het akkoord van de administratie en het paritair (sub)comité tijdens de loop van het project. De schrapping van een volledige actie of het initiëren van acties die niet in de aanvraag stonden, is niet mogelijk. 

  Budgetverschuivingen of andere aanpassingen moeten niet meer gemeld worden aan de administratie.  

  Het paritair (sub)comité moet instemmen met de budgetverschuiving. Het komt toe aan het comité te beslissen of deze instemming voorafgaand aan de budgetverschuiving dient te gebeuren dan wel bij de goedkeuring van het tussentijds of eindverslag (*). 

  (*) het paritair (sub)comité kan enkel zijn goedkeuring geven aan bijkomende acties of activiteiten, en de daaraan verbonden uitgaven als de regels correct worden gevolgd. In het bijzonder moet het gaan om acties of activiteiten: 

  • ten voordele van  personen die nog geen 26 jaar oud zijn en tot de risicogroepen behoren; 
  • die rechtstreeks of onrechtstreeks leiden tot werk voor jongeren via het aanbod van ingroeibanen; 
  • die uitgevoerd werden in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. 

  Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, zal de administratie alsnog beslissen om een deel van het saldo niet uit te betalen of over te gaan tot terugvordering.