Gebruiksvoorwaarden

Afwijzing van aansprakelijkheid

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg biedt op deze website informatie aan over zijn organisatie, over zijn actieterrein en over de materies waarvoor het bevoegd is. De website is een middel om deze informatie in een begrijpbare vorm ter beschikking stellen van een breed publiek. De FOD streeft er naar steeds actuele informatie aan te bieden, maar kan geen volledigheid waarborgen.

De informatie die op deze website aangeboden wordt, heeft betrekking op complexe materies. Het is dan ook mogelijk dat een aantal specifieke gevallen niet aan bod komt. In geval van twijfel of voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij de diensten en instellingen die op de website vermeld worden.

Let op: om een recht af te dwingen of een voordeel te eisen, mag u enkel verwijzen naar de teksten van de regelgeving.

Auteursrechten

Het gebruik van de informatie op deze website is toegestaan, mits een duidelijke bronvermelding. Dit kosteloos gebruik geldt enkel voor tekstinformatie. Het gebruik en de reproductie van beelden, grafische composities of softwareapplicaties is gebonden aan een voorafgaande goedkeuring (aan te vragen bij de Directie van de communicatie: dircie@werk.belgie.be).

Links met andere websites

U vindt op deze website een aantal nuttige links naar andere websites die verband houden met het actieterrein en de bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De FOD kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor de informatie die op deze sites aangeboden wordt, en evenmin voor de eventuele moeilijkheden die zich voordoen bij de verbinding met deze sites.