Nationale Arbeidsraad (NAR)

Nationale Arbeidsraad (NAR)
Blijde Inkomstlaan 17-21
1040 BRUSSEL
Tel.: (02)233 88 11
Fax: (02)233 88 59
Website: http://www.cnt-nar.be

Voorzitter: Rudi Delarue
Secretaris: Jean-Paul Delcroix

Algemene opdracht

De Nationale Arbeidsraad is een openbare instelling opgericht bij de wet van 29 mei 1952. Het is een uitsluitend paritair samengesteld orgaan waarin de interprofessionele werknemersorganisaties en de interprofessionele werkgeversorganisaties in gelijk aantal zitting hebben. Zijn opdracht is adviserend: ze bestaat erin aan de Regering en aan het Parlement, hetzij uit eigen beweging, hetzij op aanvraag van deze overheden, adviezen te bezorgen omtrent de algemene vraagstukken van sociale aard die betrekking hebben op de werkgevers en de werknemers. Sedert 1968 kan de Raad ook interprofessionele collectieve arbeidsovereenkomsten sluiten. Deze overeenkomsten worden in de meeste gevallen algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.