Class

icon-welzijn
Op 12 maart 2020 is de zevende publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia gestart. Deze procedure beoogt de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn (EU)...

Vroegtijdige opsporing van burn-out: tool voor de arbeidsarts

De hoofddoelstelling van dit instrument is individuele zorgverleners te helpen om voortekenen van burn-out te detecteren. Het klinisch aanvoelen van de zorgverleners stelt hen in staat om aan de hand van de tool een toestand van burn-out en de ernst ervan aan te tonen. Het instrument heeft ook als doel om zorgverleners de eerste pistes aan te reiken voor de behandeling van de werknemer.