Class

icon-welzijn

Inspectie-instrument 'Vermijden van ontstekingsbronnen'

Dit inspectie-instrument werd ontwikkeld om na te gaan of Seveso-ondernemingen de nodige maatregelen hebben genomen om de ontsteking van explosieve atmosferen te voorkomen.

Het inspectie-instrument beperkt zich hierbij tot explosieve atmosferen die kunnen optreden tijdens de normale werking van de installaties ten gevolge van de aanwezigheid van gassen, dampen of nevels. Explosieve atmosferen als gevolg van afwijkende omstandigheden worden niet beschouwd evenmin als explosieve atmosferen van stofwolken.

Sinds 10 oktober 2023 voert de FOD Werkgelegenheid een informatie- en sensibiliseringscampagne op de sociale netwerken om bedrijven en preventieactoren te informeren over onze tools rond psychosociale risico's, die gratis...