Class

icon-welzijn

Werklokaal

Er is sprake van een werklokaal wanneer zich in dat lokaal een werkpost bevindt (art. I.1-4, 29° van de codex):