Diensten van de voorzitter

Op deze pagina

  Fax : 02 233 44 88
  E-mail : div@werk.belgie.be
  Voorzitter van het Directiecomité: Geert De Poorter

  Geert De Poorter

  Secretariaat van de voorzitter

  Algemene opdracht: bijstaan van de voorzitter van het Directiecomité die de algemene leiding en coördinatie van het departement waarneemt, met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de FOD.

  Directie van de privacy en het welzijn op het werk

  Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

  Diensthoofd: Norgue Laridon

  De Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vervult de volgende opdrachten:

  • De opdrachten vervullen in de FOD die zijn voorgeschreven door de Codex over het welzijn op het werk en door het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.

  Functionaris voor gegevensbescherming

  Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer): Norgue Laridon (DPO)

  • Informatieveiligheid
  • Bescherming van gegevens (GDPR)

  Directie van de kwaliteit en het crisisbeheer

  Verantwoordelijke: Amaury Vanden Houwe

  Dienst kwaliteit

  • Geïntegreerd kwaliteits- en managementsysteem, gebaseerd op de normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 en EMAS
  • Projectbeheer (PMO)
  • Interne controle
  • Interne audit
  • Beheer van klachten m.b.t. de werking van de FOD
  • Duurzame ontwikkeling

  Dienst crisisbeheer

  Beheer van crisissen en incidenten