Diensten van de voorzitter

Op deze pagina

  Fax : 02 233 44 88
  E-mail : div@werk.belgie.be
  Voorzitter van het Directiecomité: Geert De Poorter

  Geert De Poorter

  Algemene opdracht: bijstaan van de voorzitter van het Directiecomité die de algemene leiding en coördinatie van het departement waarneemt, met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de FOD. 

  Secretariaat van de voorzitter

  Secretaris: Amaury Vanden Houwe

   

  Directie van de privacy en het welzijn op het werk

  Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

  Diensthoofd: Norgue Laridon

  De Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vervult de volgende opdrachten:

  • De opdrachten vervullen in de FOD die zijn voorgeschreven door de Codex over het welzijn op het werk en door het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.

  Functionaris voor gegevensbescherming

  Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer): Norgue Laridon (DPO)

  • Informatieveiligheid
  • Bescherming van gegevens (GDPR)

  Directie van de communicatie en de vertaling

  Directeur: Sandy Deseure

  Dienst communicatie

  De Dienst communicatie vervult de volgende opdrachten:

  • Coördinatie van de uitwerking en uitvoering van de communicatie van het departement;
  • Interne, institutionele en event communicatie
  • Vertegenwoordiging van het departement op het vlak van informatie, communicatie en administratieve vereenvoudiging
  • Relaties met de media en beheer van de sociale-media-accounts
  • Monitoring van de media
  • Advies en bijstand aan de diensten op vlak van communicatie
  • Concept, realisatie en promotie van publicaties
  • Voorbereiding en coördinatie van de inhoud van de sites van de FOD
  • Lay-out van de publicaties en webdesign
  • Ontwikkeling van de visuele identiteit en advies inzake inrichting van ruimtes

  Dienst vertalingen

  Verantwoordelijken: Corinne Storez en Sophie Vandermensbrugghe

  De Dienst vertalingen vervult de volgende opdrachten:

  • Vertaling van elke tekst op vraag van het departement
  • Simultaanvertaling tijdens vergaderingen georganiseerd door de diensten van het departement

  Directie van de kwaliteit en het crisisbeheer

  Directeur: Esther Mulkers

  Dienst kwaliteit

  • Geïntegreerd kwaliteits- en managementsysteem, gebaseerd op de normen/schema’s ISO 9001, ISO14001, EMAS, ISO45001, ISO17020 en ISO 17025
  • Projectbeheer (PMO)
  • Interne controle
  • Interne audit
  • Beheer van klachten m.b.t. de werking van de FOD
  • Duurzame ontwikkeling

  Dienst crisisbeheer

  Beheer van crisissen en incidenten