Diensten van de voorzitter

Op deze pagina

  Fax : 02 233 44 88
  E-mail : div@werk.belgie.be
  Voorzitter van het Directiecomité: Geert De Poorter

  Geert De Poorter

  Algemene opdracht : bijstaan van de voorzitter van het Directiecomité die de algemene leiding en coördinatie van het departement waarneemt, met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de FOD. 

  Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

  Diensthoofd: Christl Bollé

  • De opdrachten vervullen in de FOD die zijn voorgeschreven door de Codex over het welzijn op het werk en door het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.

  Functionaris voor gegevensbescherming  

  Verantwoordelijke: Norgue Laridon

  • Informatieveiligheid
  • Bescherming van gegevens (GDPR)

  Afdeling van de strategie en de kwaliteit

  Verantwoordelijke: Geert De Poorter

  Cel PMO

  • Opvolging van strategische projecten van de FOD
  • Geïntegreerd systeem van kwaliteitsbeheer

  Cel interne controle

  Verantwoordelijke: Carmo De la Grandière

  • Voorbereiden, coördineren, onderhandelen en opvolgen van de bestuursovereenkomst;
  • Interne controle;
  • Kwaliteitsbewaking.

  Cel EMAS

  Verantwoordelijke: Haoua Ibra

  • Duurzame ontwikkeling, waaronder EMAS

  Afdeling van het algemeen beleid, de coördinatie en de ondersteuning 

  Afdelingshoofd: Jo Philips

  Directie van het algemeen beleid en de coördinatie 

  Verantwoordelijke: Jo Philips

  • Opvolgen Directiecomité en Managementcel
  • Betrekkingen van de administratie met de Koning en de minister;
  • Registreren, doorzenden, coördineren en opvolgen van de dossiers;
  • Administratieve coördinatie van de diensten die onder het gezag van de voorzitter geplaatst zijn;
  • Archiefbeheer;
  • Klachtenbeheer
  • Veiligheidsmachtigingen;
  • Crisiscel;
  • Duurzame ontwikkeling (met inbegrip van EMAS);
  • Diversiteitsbeleid en gendermainstreaming;
  • Kennismanagement.

  Directie van de logistiek

  Diensthoofd: Philippe Moerenhout

  • Beheer en onderhoud van de gebouwen;
  • Materiële uitrusting van de diensten en interne levering van diensten;
  • Beheer van de cafetaria.

  Afdeling van de communicatie en de vertalingen

  Directie van de communicatie

  E-mail : dircie@werk.belgie.be 

  Diensthoofd: Sandy Deseure

  • Coördinatie van de uitwerking en uitvoering van de communicatie van het departement;
  • Interne, institutionele en event communicatie;
  • Relaties met de media en beheer van de sociale-media-accounts;
  • Monitoring van de media;
  • Vertegenwoordiging van het departement op het vlak van informatie, communicatie en administratieve vereenvoudiging;
  • Advies en bijstand aan de algemene directies inzake communicatie;
  • Concept, realisatie en promotie van publicaties;
  • Voorbereiding en coördinatie van de inhoud van de sites van de FOD;
  • Lay-out van de publicaties en webdesign;
  • Ontwikkeling van de visuele identiteit en advies inzake inrichting van ruimtes.

  Directie van de vertalingen

  Verantwoordelijken: Corinne Storez en Sophie Vandermensbrugghe

  • Vertaling van elke tekst op vraag van het departement;  
  • Simultaanvertaling tijdens vergaderingen georganiseerd door de diensten van het departement.