Paritaire comités en collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO'S)

De paritaire (sub)comités zijn de organen van het sociaal overleg op het niveau van de sectoren. In de paritaire (sub)- comités zetelen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. De bedoeling is om de ondernemingen met aanverwante activiteiten te groeperen en regelgeving die aangepast is aan de arbeidsvoorwaarden op hen van toepassing te maken.

Meer informatie over de paritaire (sub)comités vindt u onder het thema Paritaire comités.

 

De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers. In dit akkoord worden individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak vastgesteld en worden de rechten en verplichtingen van de contracterende partijen geregeld.

Meer informatie over de collectieve arbeidsovereenkomsten vindt u onder het thema Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s).