Nieuws

Filter
  1. In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.
  2. De FOD Werkgelegenheid heeft enkele tips om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek te vermijden, vertaald. Werk je samen met anderstaligen? Of ben je een werkgever en stel je werknemers uit het buitenland te werk? Dan kunnen deze affiches je wellicht helpen om hen te...
    Theme
  3. Voor de aanvraag van de tijdelijke corona-maatregelen (tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering, Corona-tijdskrediet en Corona-landingsbanen) moet een modelformulier ingevuld worden, om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden of herstructurering. In de verklarende...
    Theme
  4. Op de werelddag tegen mensenhandel zullen gemeenschappen in heel België samenkomen om hulde te brengen aan het werk van eerstehulpverleners op het gebied van mensenhandel. Dit zijn de mensen die in verschillende sectoren werken: zij identificeren, ondersteunen, adviseren en...
  5. Door de COVID-19-gezondheidscrisis werd de economie abrupt in een ongekende recessie gedompeld. De menselijke en economische gevolgen zijn immens. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid heeft een stand van zaken opgesteld over de arbeidsmarkt in België en in de gewesten in de...