Nieuws

Filter
 1. ​​​​​​​Bij de begrotingsopmaak 2023-2024 heeft de Federale Regering beslist om te besparen op het tijdskrediet, de thematische verloven en de loopbaanonderbreking. Zodoende voorziet het koninklijk besluit van 26 januari 2023 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake...

  Gepubliceerd op

 2. ​​​​​​​In 2020 kreeg de arbeidsmarkt een ongekende schok te verwerken: de coronacrisis. In 2021 zagen we een verrassende terugkeer naar "normaliteit" - met zelfs nog een nijpendere krapte op de arbeidsmarkt dan voor 2020, en enkele effecten die toch hardnekkig bleken.

  Gepubliceerd op

 3. ​​​​​​​Om de twee jaar onderhandelen de paritaire comités in België over nieuwe sectorale akkoorden, die vervolgens worden geïmplementeerd via sectorale cao’s. Bepalingen over de arbeids- en loonvoorwaarden voor de werknemers, die tot het ressort van het paritair comité behoren...

  Gepubliceerd op

 4. Sinds 1 januari 2023 kunnen ook de sportsector, de sector van de bioscoopzalen, de sector van de vermakelijkheidsbedrijven en de sector van de gezondheidsinrichtingen en – diensten, beroep doen op werknemers met een flexi-jobarbeidsovereenkomst.

  Gepubliceerd op