Nieuws

Filter
  1. Het federaal parlement heeft een wet goedgekeurd die een recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. Deze wet is van kracht met ingang van 9 april 2021. Wat houdt het recht op klein verlet voor vaccinatie...

    Gepubliceerd op

  2. De wet van 28 maart 2021 kent voor het jaar 2021 een recht toe aan werknemers op klein verlet met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. Op 12 januari 2022 is in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd die de...

    Gepubliceerd op

  3. De cao’s coronapremie dienen afgesloten te zijn voor de toekenning van het recht voor 31/12, maar niet neergelegd (via post of transferapplicatie) of geregistreerd bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. Ze moeten dus niet hoogdringend voor het...

    Gepubliceerd op