Nieuws

Filter
 1. Op 11 mei 2022, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigt de “nazorgfase”, wat ook het einde betekent van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie...

  Gepubliceerd op

 2. De laatste jaren zagen we duidelijk een aantal positieve evoluties in de arbeidsparticipatie van ouderen. Zowel de activiteits- als de werkzaamheidsgraad van 55- tot 64-jarigen is toegenomen, en ook de uittredeleeftijd is verhoogd. Ondanks die voor de totale participatiegraad...

  Gepubliceerd op

 3. Op 4 november 2021 werd het koninklijk besluit van 17 oktober 2021 tot wijziging van boek IX, titel 2 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van de codex over het welzijn op het werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan werden de...

  Gepubliceerd op

 4. In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2022 werden twee besluiten gepubliceerd die de wetgeving inzake stoomtoestellen wijzigen. Het gaat om de volgende teksten: het koninklijk besluit van 17 maart 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de...

  Gepubliceerd op

 5. 28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Met de Werelddag wil de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten op internationaal niveau onder de aandacht brengen. Het thema van de Werelddag is dit jaar het...

  Gepubliceerd op

 6. Bonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden. Voor u aan de slag gaat, kan u alle informatie over hoe u een bonusplan correct moet invullen terugvinden in het thema Verloning > Niet-recurrente resultaatsgebonden...

  Gepubliceerd op

 7. ​​​​​​​De FOD Werkgelegenheid werkt mee aan een onderzoek naar de federale communicatie. De bedoeling van het onderzoek is om de federale communicatie beter af te stemmen op de behoeftes van onze stakeholders.

  Gepubliceerd op