Nieuws

Filter
 1. Op 21 januari 2021 werd het Koninklijk Besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding tegen het coronavirus COVID-19 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

  Gepubliceerd op

 2. Op 12 januari 2021 verscheen een wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Het MB van 12 januari 2021 wijzigt onder meer artikel 3, dat betrekking heeft op werknemers (of...

  Gepubliceerd op

 3. Flitscontroles zijn aangekondigde controles binnen fraudegevoelige sectoren en dit gedurende een bepaalde periode (doorgaans een maand), naar analogie met bv. BOB-campagnes en flitsmarathons.

  Gepubliceerd op

 4. De wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie geeft uitvoering aan de beslissingen genomen in het kader van de toekenning van tijdelijke ondersteuningsmaatregelen, om zo snel mogelijk de fiscale en sociaal...

  Gepubliceerd op

 5. De programmawet van 20 december 2020 (art. 63-64) voorziet voor de werknemers die door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met hun werkgever in de geleidelijke optrekking van de 10 dagen geboorteverlof naar 20 dagen in 2023. Deze optrekking zal in twee fases gebeuren. Vanaf 1...

  Gepubliceerd op

 6. De wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in de gevallen waarin het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school, of het centrum voor personen met een handicap te gaan, voert vanaf 1 oktober...

  Gepubliceerd op

 7. Iedereen die op het Belgisch grondgebied toekomt vanuit een rode zone, en die geen hoofdverblijfplaats heeft in België, moet een negatief testresultaat hebben van een coronatest die ten vroegste 72 uur voor het vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen. Als hij met een...

  Gepubliceerd op