Nieuws

Filter
  1. Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie. Het terugtrekkingsakkoord gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie stelt een overgangsperiode in die minstens loopt tot 31 december 2020 waarin de Europese wetgeving...
  2. Het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2020 publiceerde het koninklijk besluit van 12 januari 2020 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische...
  3. Vandaag, 13 januari, lanceren we eindelijk de nieuwe website. Na bijna 12 jaar trouwe dienst was het tijd voor vernieuwing. Visueel en structureel is er heel wat veranderd, de inhoud blijft zo goed als dezelfde.
  4. De diensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn gesloten vanaf 25 december 2019. Ze zijn terug beschikbaar vanaf 3 januari 2020.