Nieuws

Filter
 1. Het koninklijk besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2022. Het treedt in werking op 1 oktober...

  Gepubliceerd op

 2. Hoge temperaturen kunnen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.

  Gepubliceerd op

 3. Op de Werelddag tegen mensenhandel herdenken de Verenigde naties wereldwijd de slachtoffers van mensenhandel met de internationale “Blue Heart campagne”. Met deze campagne wil men ook alle eerstehulpverleners in het domein van mensenhandel bedanken. In ons land werd het centraal...

  Gepubliceerd op

 4. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid maakt een positieve balans op van de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar wijst ook op de risico’s die zich opstapelen en de dringendheid om hier onmiddellijk een antwoord op te bieden. Op basis van zijn analyse doet de Raad...

  Gepubliceerd op