Nieuws

Filter
 1. De volgende sociale verkiezingen met het oog op de aanduiding van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk, vinden plaats van 13 tot en met 26 mei 2024. De wetgeving die deze sociale verkiezingen zal beheren...

  Gepubliceerd op

 2. De FOD Werkgelegenheid heeft een reeks checklists gepubliceerd om de verschillende partijen betrokken bij een re-integratietraject bij te staan. Het instrument is het resultaat van een onderzoek naar werkhervatting, in opdracht van de FOD Werkgelegenheid. Onderzoekers van Citéa...

  Gepubliceerd op

 3. Op 15 mei 2023 verscheen nieuwe regelgeving tot wijziging van de bescherming tegen represailles vanwege de werkgever op het vlak van discriminatie en geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het gaat om een wet en een koninklijk besluit: de wet van 7 april...

  Gepubliceerd op

 4. Uitbreiding klein verlet in geval van langdurige pleegzorg In het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2023 werd het koninklijk besluit (KB) tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van werknemers voor afwezigheidsdagen...

  Gepubliceerd op

 5. In het Belgisch Staatsblad van 14 april 2023 werd het koninklijk besluit (KB) van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen...

  Gepubliceerd op