Nieuws

Filter
 1. In uitvoering van het sociaal akkoord en op vraag van de Nationale Arbeidsraad wordt voor 2021 en 2022 gewerkt aan een wetsontwerp dat voorziet in de verhoging van het aantal vrijwillige overuren, als bedoeld in artikel 25bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971. Het gaat om het...

  Gepubliceerd op

 2. Omwille van de overstromingen zullen deze kantoren van de Arbeidsinspectie – Toezicht op de sociale wetten (TSW) en Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) vandaag sluiten: TSW en TWW Luik TSW Verviers TWW Namen-Luxemburg-Waals Brabant . Onze diensten blijven bereikbaar...

  Gepubliceerd op

 3. Via de wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof, wordt de huidige regeling m.b.t. het klein verlet ingeval van overlijden (= het rouwverlof) in belangrijke...

  Gepubliceerd op

 4. De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 14 juli 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 5.0). Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te...

  Gepubliceerd op

 5. Net zoals iedere zomer maakt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid de balans op van de recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op basis van eigen analyses en projecties van de Nationale Bank en het Federaal Planbureau, formuleert de Raad een reeks aanbevelingen die de...

  Gepubliceerd op