Nieuws

Filter
  1. Het blijft belangrijk om op het werk de preventiemaatregelen na te leven. Om die maatregelen en tips uit te leggen heeft de FOD Werkgelegenheid 6 filmpjes gemaakt: bekijk ze en verspreid ze. Zo help je mee aan een veilige werkomgeving! Werk thuis als je kan Hou overal minstens 1...
    Theme
  2. Op 14 mei 2020 is het koninklijk besluit nr. 23 van 13 mei 2020 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, dat vanaf 1 mei 2020 een corona-ouderschapsverlof invoert. Dit verlof biedt de werknemers die ten minste 1 maand in dienst zijn de mogelijkheid om met akkoord van hun...
    Theme
  3. Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een...
    Theme