Nieuws

Filter
  1. De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid heeft, in samenwerking met personen uit de academische wereld, een verzameling gemaakt van de rechtspraak van de arbeidsgerechten inzake de toepassing van de wettelijke bepalingen over psychosociale risico...

    Gepubliceerd op

  2. Op 19 maart 2024 werd de richtlijn (EU) 2024/869 van het Europees parlement en de raad van 13 maart 2024 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Richtlijn 98/24/EG van de Raad, wat de grenswaarden voor lood en de anorganische...

    Gepubliceerd op