Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7
1000 BRUSSEL
Tel.: (02)515 41 11
Fax: (02)514 11 06
Website: http://www.rva.be 

Administrateur-generaal: Georges Carlens
Adjunct-Administrateur-generaal: Claudette De Koninck

Algemene opdracht: 

  • De toepassing van de werkloosheidsreglementering: opening van de rechten, berekening van het aantal uitkeringen, controle van de echtheid van de werkloosheid, verificatie van de uitgaven van de instellingen belast met de uitbetaling van de uitkeringen, terugvordering van de onverschuldigde uitkeringen, ...;
  • Activering van de werkloosheidsuitkeringen : banenplan, activaplan, PWA (plaatselijk werkagentschap), GESCO's (gesubsidieerde contractuelen), doorstromingsprogramma's;
  • Uitbetalen van specifieke uitkeringen: aanvullende uitkeringen voor oudere grensarbeiders die hun ontslag kregen ten gevolge van een economische herstructurering of die volledig werkloos zijn geworden omwille van economische redenen.

Adressen van de werkloosheidsbureaus