Toegankelijkheidsverklaring

De Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg engageert zich om de website toegankelijk te maken, overeenkomstig wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de website www.werk.belgie.be en op de applicaties die via de site toegankelijk zijn.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen. Aan sommige vereisten wordt niet voldaan: zie onderstaande lijst en het vereenvoudigd controleverslag van de digitale toegankelijkheid van de FOD BOSA.

De beoordeling van de conformiteit van deze site is gebaseerd op het vereenvoudigd controleverslag van de digitale toegankelijkheid van de FOD BOSA en op een zelfevaluatie door de communicatiedienst van de FOD Werkgelegenheid met behulp van de BOSA Accesibility Check.

Niet – toegankelijke inhoud

De website is recent vernieuwd (januari 2020) en hierbij zijn heel wat inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de inhoud voor iedereen zo toegankelijk mogelijk is. Toch blijven er bepaalde criteria voor niet-naleving bestaan. Onder andere volgende elementen:

  • Sommige afbeeldingen en video's hebben geen correct tekstalternatief. Dit geldt ook voor sommige tabellen (samenvatting, titel).
  • De html-structuur moet worden verbeterd voor de inhoud van sommige pagina's (bijvoorbeeld de hiërarchie van de titels en ondertiteltags). Dit geldt ook voor bepaalde tabellen (gebruik van headers en bepaalde ontbrekende attributen of elementen).
  • Sommige links zijn niet duidelijk.
  • Sommige Word-, Excel- of PDF-documenten zijn niet volledig toegankelijk.
  • Onze site geeft toegang tot bepaalde externe applicaties van de FOD Werkgelegenheid. Deze applicaties zijn niet volledig toegankelijk.
  • De filmpjes in de rubriek Blog zijn niet toegankelijk (ondertitels).
  • In de rubriek Publicaties zijn de filters niet beschikbaar via het toetsenbord.
  • Iframes die worden gebruikt om video's en applicaties te integreren zijn niet volledig toegankelijk (ontbrekend titelkenmerk).
  • Sommige inhoudsblokken kunnen niet worden omgeleid.
  • Het onderdeel Arbeidsinspectie is niet volledig toegankelijk (kaart, aanpasbaarheid van de inhoud).

Voor meer informatie, zie ook het vereenvoudigd controleverslag van de digitale toegankelijkheid van de FOD BOSA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 13/11/2020

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 13/11/2020

Feedback en contactgegevens

Heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? U kunt ze naar ons sturen via e-mail naar redac.website@werk.belgie.be.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over onze website? U kunt het klachtenformulier invullen dat beschikbaar is op onze website onder de rubriek Contact > Klachten over onze diensten.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Website: www.federaalombudsman.be