Opleidingen

De FOD biedt een aantal opleidingen en studiedagen aan op de website Evenementen, die speciaal hiervoor in het leven werd geroepen. De FOD biedt ook opleidingen aan over veilig werken in de demonstratiewerkplaats die gevestigd is in het hoofgebouw. 

Opleidingen en bijscholingsactiviteiten

De Kalender welzijn op het werk op de website Evenementen bevat de opleidingen en bijscholingsactiviteien voor preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en arbeidsgeneesheren. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD en andere instellingen.

Studiedagen

De rubriek Evenementen van de FOD bevat alle activiteiten georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: studiedagen, infosessies …

Demonstratiewerkplaats

In haar werkplaats die met dat doel is uitgerust, organiseert de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid reeds vele jaren bezoeken en demonstraties inzake veilig werken.
De werkplaats draagt bij tot de bevordering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Ze illustreert bovendien de technische evolutie in het licht van de codex over het welzijn op het werk. Met de steun van het Europees actieprogramma voor de veiligheid, SAFE, werd een demonstratielaboratorium voor elektriciteit gerealiseerd. Er is ook een stand over de individuele beschermingsmiddelen.

Demonstratiewerkplaats voor veilig werken
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel. : 02 235 55 10
e-mail: dimode@werk.belgie.be