Opleidingen

De FOD biedt een aantal opleidingen en studiedagen aan op de website Evenementen, die speciaal hiervoor in het leven werd geroepen.

Opleidingen en bijscholingsactiviteiten

De Kalender welzijn op het werk op de website Evenementen bevat de opleidingen en bijscholingsactiviteien voor preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en arbeidsgeneesheren. Deze activiteiten worden georganiseerd door de FOD en andere instellingen.

Studiedagen

De rubriek Evenementen van de FOD bevat alle activiteiten georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: studiedagen, infosessies …