Dienstverlening

De FOD biedt verschillende dienstverleningen aan, zoals het verstrekken van informatie, het ter beschikking stellen van documentatie en afschriften van cao's en het aanbieden van opleidingen. In deze module vindt u ook informatie over het protocol en de procedure inzake de huldiging van de arbeid en het stelsel van de administratieve geldboeten.

De voorwaarden waaronder de FOD deze dienstverleningen waarborgt respecteren de engagementen van de FOD. Wanneer u meent dat een dienstverlening niet naar behoren werd uitgevoerd of dat de werking van een dienst van de FOD te wensten overlaat, kan u steeds een klacht indienen bij de voorzitter van het Directiecomité van de FOD.