Werkgelegenheid en arbeidsmarkt

Op deze pagina

    Het werkgelegenheidsbeleid heeft via lastenverlagende maatregelen en subsidiëring een belangrijke invloed op de tewerkstelling.

    Aan de hand van een invulformulier kunt u de maatregelen zoeken die in uw specifieke situatie (als werkgever of als werkzoekende of werknemer) van toepassing zijn. Daarnaast vindt u via de themapagina's nog meer gedetailleerde informatie over de federale werkgelegenheidsmaatregelen en de risicogroepen.

    Tenslotte vindt in dit thema informatie over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België.

    Op elke themapagina vindt u in de rechternavigatiebalk "Meer over het thema" nuttige publicaties, regelgeving, formulieren,... die te maken hebben met het behandelde onderwerp.