Coronavirus

GENERIEKE GIDS en sectorgidsen: veilig aan het werk tijdens de coronacrisis

Coronavirus: Verplichtingen op het werk

Vragen en antwoorden coronavirus

Telewerk: vragen-antwoorden en praktische aanbevelingen

Coronamaatregelen

Klein verlet voor vaccinatie tegen het coronavirus (vaccinatieverlof)

Nieuwe coronamaatregelen op het vlak van arbeidsrecht

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor werknemers wanneer het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school, of het centrum voor opvang voor personen met een handicap, te gaan als gevolg van een coronamaatregel

Coronamaatregelen op het vlak van arbeidsrecht

Modelformulier voor aanvraag tijdelijke Corona-maatregelen is beschikbaar

Schorsing van de door de werkgever gegeven opzegtermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te wijten aan de coronacrisis

Sensibiliseringsmateriaal

Coronavirus: sensibiliseringsmateriaal voor op de werkplek in 17 talen

Sensibiliseringsfilmpjes: Veilig aan het werk

Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: affiches en schema’s

Welzijn op het werk

Teststrategie: het inzetten van sneltests in ondernemingen

Teststrategie: richtlijnen voor zelfafnames en zelftests door werknemers

Ventilatie tijdens de coronacrisis

Telewerk: vragen-antwoorden en praktische aanbevelingen

Werken met werknemers of zelfstandigen uit het buitenland

Hoe ga ik als werkgever om met werknemers die corona- of griepsymptomen vertonen?

Gezondheidstoezicht tijdens de coronacrisis

Welke verplichtingen moet de werkgever naleven om jongeren in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden te laten werken?