Afdeling van het Toezicht op de chemische risico’s

De Afdeling van het toezicht op de chemische risico's maakt deel uit van de Algemene Directie Toezicht van het Welzijn op het Werk. Het ambtsgebied is heel België.

Leiding afdeling: Peter Vansina

Afdeling van het toezicht op de chemische risico's
Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
tel.: 02 233 45 12
e-mail: crc@werk.belgie.be (algemene opmerkingen, vragen en aanvraag documenten)

Opdrachten:

 • Taken voorzien in het samenwerkingsakkoord over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen;
 • Toezicht op de welzijnswet in de Seveso-bedrijven (bedrijven met risico op zware ongevallen);
 • Ondersteuning van de Afdeling van het regionale toezicht op het vlak van de blootstelling aan chemische agentia

De Afdeling van het toezicht op de chemische risico's bestaat uit:

 • Directie van het toezicht op de preventie van zware ongevallen
 • Directie van het beleid van het toezicht op de chemische risico's
 • Directie van het Laboratorium voor arbeidshygiëne

Directie van het toezicht op de preventie van zware ongevallen

Diensthoofden: Isabelle Borgonjon (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Michiel Goethals (voor het Vlaamse Gewest), Isabelle Rase (voor het Waalse Gewest)

 • Behandeling van de veiligheidsrapporten opgesteld op basis van de SEVESO-richtlijn;
 • Onderzoek van ongevallen, klachten en afwijkingsaanvragen;
 • Uitvoeren van systematische veiligheidsenquêtes in de SEVESO bedrijven.

Directie van het beleid van het toezicht op de chemische risico's

Diensthoofd: Peter Vansina

 • Beheer van het informatiesysteem, interne kwaliteitszorg, interne opleiding, interne en externe projecten;
 • Vertegenwoordiging van het departement in werkgroepen van de Europese Commissie.

Directie van het Laboratorium voor arbeidshygiëne

WTC III
Simon Bolivarlaan 30 - bus 6
1000 Brussel
tel.: 02 235 55 30 - secretariaat
E-mail : tww.labo@werk.belgie.be

Diensthoofd: Dimitri De Coninck

 • Ondersteuning van de regionale directies bij het toezicht op reglementaire bepalingen over arbeidshygiëne (metingen van chemische en fysische agentia, grenswaarden voor chemische agentia REACH en CLP);
 • Coördinatie van de algemene directie van het kenniscentrum over arbeidshygiëne;
 • Bewaking van de kwaliteit van de metingen op werkplaatsen in bedrijven door officiële laboratoria.