EMAS: milieubeheer in de FOD Werkgelegenheid

Logo EMAS

EMAS (Eco-Management Audit Scheme) is een Europees instrument dat de organisaties erkent die een permanente verbetering van hun milieuprestaties nastreven. Organisaties die het EMAS certificaat willen behalen, moeten zich confirmeren aan de milieuwetgeving en hun personeelsleden sensibiliseren voor milieubeheer.

In december 2009 heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg het EMAS certificaat behaald voor zijn hoofdzetel te Brussel (gebouw Eurostation). Daarmee behoort de FOD Werkgelegenheid voortaan tot de instellingen die alles in het werk stellen om hun impact op het milieu te verminderen.

De basis van ons werk is het beheersen en verminderen van de geïdentificeerde gevolgen van onze dagelijkse activiteiten en op deze manier aan continue verbetering doen van onze milieuprestaties. Met dit in gedachten blijven we streven naar volledige naleving van de toepasselijke milieuwetgeving en zullen we ons richten op de volgende doelstellingen:

 • Naleving van de bepalingen die verband houden met de Europese EMAS-verordening (nr. 1550/2017), de huidige federale en Brusselse milieuwetgeving en de bepalingen inzake duurzame ontwikkeling;
 • Ons papierverbruik verminderen (papierloze doelstelling)
 • Opvolging en controle van ons energieverbruik
 • Ons waterverbruik onder controle houden
 • Duurzaam inkopen en verbruiken
 • Onze CO2-uitstoot berekenen en compenseren
 • Ons milieubeleid voortdurend onder de aandacht brengen en leveranciers en klanten informeren over onze inspanningen op dit gebied.
 • Het gebruik van openbaar vervoer aanmoedigen voor woon-werkverkeer (mobiliteit)
 • Duurzame clausules opnemen in onze openbare aanbestedingscontracten
 • Onze afvalproductie verminderen
 • De motivatie van werknemers verhogen

Dit engagement wordt geformaliseerd in een milieuverklaring:

Het milieubeleid voor de periode 2013 -2016:
Het milieubeleid voor de periode 2019-2022:

Het milieubeleid voor de periode 2022-2024: strategisch plan