Dien cao’s vanaf nu online in

Gepubliceerd op

Een aantal officiële aktes, aanvragen en andere officiële documenten, die tot nu toe enkel op papier bij de Griffie van de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen konden worden neergelegd, kunnen voortaan online worden ingediend. Via de applicatie “Transfer van documenten” kan een werkgever (of de gemandateerde) vanaf nu bijvoorbeeld ondernemings-cao’s, opzeggingen van cao’s en toetredingen tot cao’s indienen, als de juiste procedure en digitale technologie wordt gebruikt.

Welke documenten

Deze documenten kunnen via “Transfer van documenten” overgemaakt worden aan de administratie:

 • ondernemings-cao
 • opzegging van een ondernemings-cao
 • toetreding tot een ondernemings-cao
 • toetreding van een onderneming tot een sectorale cao

Na het opladen van de documenten, krijgt u een ontvangstmelding via e-mail.

Wanneer de overmachtsperiode voor “aanvragen tijdelijke werkloosheid bedienden” is afgelopen en de normale procedure terug van kracht is, zullen ook de aanvragen en erkenningen economische werkloosheid via deze online-tool kunnen worden ingediend.

Ondertekenen van documenten

Enkel documenten in pdf-formaat met de nodige elektronisch gekwalificeerde handtekeningen worden aanvaard.

De pdf dient te worden ondertekend met de E-id. Een op papier ondertekende en nadien ingescande versie van een document volstaat dus niet. Deze documenten moet u nog altijd op papier en via de post indienen.

Voordat u aan de slag gaat:

 • Maak een pdf-versie van het document
 • Laat het document door de juiste personen ondertekenen, elk met hun e-ID.
  • Ondernemings-cao, toetreding tot een ondernemings-cao: handtekeningen nodig van werkgever (of de gemandateerde) én minstens 1 vakbondsverantwoordelijke
  • Opzegging van een ondernemings-cao: handtekening nodig van de partij die de ondernemings-cao wil opzeggen
  • Toetreding van een onderneming tot een sectorale cao: handtekening nodig van de werkgever (of de gemandateerde)

Alle praktische informatie over het elektronisch ondertekenen van een pdf via E-Id vindt u op https://eid.belgium.be/nl/digitale-handtekeningen.

Vervolgens kan iemand (opnieuw met gebruik van zijn e-ID) het pdf-document opladen in de applicatie. Deze persoon moet niet noodzakelijk iemand van de ondertekenaars zijn.

Toegang tot de applicatie

De applicatie is bereikbaar via www.transfer.werk.belgie.be.

De toegang tot de applicatie gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID).

Het systeem van aanmelden is hetzelfde als bij andere onlinediensten van de overheid (zoals tax-on-web).

Opgelet: indienen bonusplannen via toetredingsakte niet via “Transfer van documenten”

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (bonusplannen) die worden opgemaakt via toetredingsakte (en dus niet via cao) kunnen niet ingediend worden via “Transfer van documenten”.

Hiervoor bestaat een aparte applicatie: www.bonusplannen.be.