Arbeidsinspectie

CORONAVIRUS:

Er wordt enkel nog publiek ontvangen op afspraak, de fysieke permanenties worden afgeschaft. Bij het maken van de afspraak kan de inspecteur inschatten of het echt nodig is dat er fysiek wordt afgesproken. We blijven uiteraard telefonisch en per mail bereikbaar.

 

De Arbeidsinspectie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg bestaat uit twee directies. 

De Arbeidsinspectie - Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten omvat 24 externe directies (13 in het Vlaamse Gewest, 9 in het Waalse Gewest, 1 voor de Duitstalige Gemeenschap en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).  Deze externe directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven territoriaal ambtsgebied.

Het Toezicht op de Sociale Wetten beschikt over een contactcenter om te antwoorden op algemene vragen om informatie over de materies waarop het toezicht houdt

De Arbeidsinspectie - Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk omvat acht regionale directies, die bevoegd zijn voor een welbepaald ambtsgebied.

Als u een individuele klacht wilt indienen of specifieke informatie over een dossier wilt opvragen, moet u contact opnemen met de bevoegde externe directie of regionale afdeling van de plaats waar de werkgever zijn activiteiten uitoefent. Hieronder vindt u de contactgegevens en het ambtsgebied van de externe directies of regionale afdelingen.

Voor meer algemene informatie, raadpleeg de rubriek Informatie aanvragen.

Toezicht sociale wetten

Toezicht Welzijn op het werk