Jobs in de kijker: Juristen arbeidsrecht

De juristen interpreteren de wetten, passen ze toe, geven juridische advies en schrijven indien nodig mee aan de regelgeving.

Binnen onze organisatie werken de juristen in verschillende afdelingen binnen een ander domein:

 • Welzijn op het werk: De juristen werken mee aan het opstellen van regelgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en nemen deel aan het sociaal overleg in dat verband. Ze houden zich ook bezig met de voorbereiding van de normen met betrekking tot het welzijn op het werk op Europees en internationaal niveau en met de omzetting van deze Europese en internationale normen in Belgisch recht. Daarnaast interpreteren ze de regelgeving inzake welzijn op het werk door het geven van adviezen, evalueren ze deze regelgeving regelmatig, en passen ze deze aan waar nodig.
   
 • Sociale dialoog: Ze verlenen advies en doen aanbevelingen over de toepassing en de interpretatie van de reglementering in het behandelde domein. Ze zorgen voor een eenvormige juridische omkadering en stellen juridische werkinstrumenten op.
   
 • Overheidsopdrachten: Individuele arbeidsbetrekkingen: Ze zorgen voor de correcte interpretatie van wetteksten en reglementering door hierover inlichtingen te verschaffen zowel binnen de Fod als aan externe klanten (werkgevers, vakbonden, sociale secretariaten, werkgeversorganisaties, andere Fod’s,…). Ze werken mee aan de voorbereidingen en de omkadering van de sociale verkiezingen, en het ontwerpen van wetteksten en reglementering in het kader van individueel arbeidsrecht en Werkloosheidsreglementering. 
   
 • Individuele arbeidsbetrekkingen: Ze zorgen voor de correcte interpretatie van wetteksten en reglementering door hierover inlichtingen te verschaffen. Ze werken mee aan de voorbereidingen en de omkadering van de sociale verkiezingen, en het ontwerpen van wetteksten en reglementering in het kader van individueel arbeidsrecht en de werkloosheidsreglementering.
   
 • Collectieve arbeidsverhoudingen: Overleg en onderhandelingen tussen sociale partners vormen een belangrijk beleidsnetwerk dat o.a. via cao’s de alledaagse realiteit van het werk van elk individu in België bepaalt. Juristen die in dit domein actief zijn helpen deze sociale partners met juridisch advies en interpretatie, maar ook met het ontwerpen van de wetten en besluiten die dit sociaal overleg omkaderen. Waar nodig, voeren zij controles uit op de juridische correctheid van de resultaten die uit dit sociaal overleg komen.