Betere bescherming voor werknemers die een vruchtbaarheidsbehandeling of programma van medisch begeleide voorplanting volgen

Gepubliceerd op

Vanaf 28 april 2024 zullen werknemers die een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voorplanting volgen een betere bescherming genieten. Via de wet van 24 maart 2024, die tot stand kwam dankzij een parlementair initiatief, wordt enerzijds een specifieke ontslagbescherming ingevoerd voor werknemers die zo’n behandeling of programma volgen en anderzijds voorzien in een bescherming van hun arbeidsrechten wanneer zij als gevolg hiervan afwezig zijn van het werk.

Let wel, er wordt geen specifiek verlof ingevoerd om een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medische begeleide voortplanting te volgen. Voor afwezigheden in dit kader zal dus nog steeds een oplossing moeten worden gevonden in de algemene bepalingen van het arbeidsrecht (verlof zonder wedde, regeling van de verloren arbeidsuren, …).

Meer informatie

Een uitgebreide toelichting over deze specifieke ontslagbescherming, die in de Arbeidswet van 16 maart 1971 is ingevoerd, kunt u terecht op de pagina Ontslagbescherming voor werknemers die een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting volgen.

Voor meer informatie over de arbeidsrechten van de werknemers bij afwezigheid wegens een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma voor medisch begeleide voortplanting, die in de Genderwet zijn opgenomen, kan contact worden opgenomen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Bron

Wet  van 24 maart 2024 tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, tot instelling van een bescherming voor de werkneemsters en de werknemers die van het werk afwezig zijn om een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting te volgen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 april 2024, met inwerkingtreding op 28 april 2024.

Gewijzigde regelgeving

Arbeidswet van 16 maart 1971: invoering van een nieuw Hoofdstuk IVbis ‘Bescherming van de werkneemster en de werknemer die een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting volgt’, dat een nieuw artikel 45/1 bevat.

Artikel 19/1 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (ook ‘Genderwet’ genoemd).