Nieuws

Cijfer van de maand: de ambitieuze doelstellingen van de Europese pijler van sociale rechten

De Europese pijler van sociale rechten bevat een uitgebreid kader van principes die als leidraad dienen voor ons Europees en nationaal beleid over gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsomstandigheden, sociale bescherming en inclusie.

Door de pijler van sociale rechten te implementeren, wil de volledige Europese Unie tegen 2030 drie belangrijke doelstellingen bereiken:  

  • Een werkgelegenheidsgraad van 78%;  
  • Een percentage van minstens 60% van de volwassenen dat jaarlijks deelneemt aan een opleidingsactiviteit;  
  • Een vermindering van minstens 15 miljoen van het aantal personen dat risico loopt op armoede of sociale uitsluiting.
Meer info over het cijfer van de maand

3

belangrijke doelstellingen