Paritaire comités en subcomités

In de paritaire comités zetelen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.  De bedoeling is om de ondernemingen met aanverwante activiteiten te groeperen en regelgeving die aangepast is aan de arbeidsvoorwaarden op hen van toepassing te maken.

De opdrachten van de paritaire comités zijn in hoofdzaak het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, het voorkomen of bijleggen van sociale conflicten, het adviseren van de Regering, de Nationale Arbeidsraad of de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, en het uitvoeren van elke taak die hen door een wet is toevertrouwd.