Individueel opleidingsrecht

De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen bepaalt dat elke voltijdse werknemer een individueel opleidingsrecht heeft.

Dit recht bedraagt 4 dagen in 2023 en 5 dagen vanaf 2024.

De wet heeft betrekking op zowel formele als informele opleidingen (die rechtstreeks verband houden met het werk). De opleiding kan eveneens betrekking hebben op materies inzake het welzijnsbeleid zoals bepaald in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk.

Sectoraal kunnen bij collectieve arbeidsovereenkomst andere regels gelden.