Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)

Brabantstraat 62
1210 Brussel
Tel. : 02 209 13 13
Fax : 02 209 13 97
E-mail : info@hvw.fgov.be
Website : http://www.hvw.fgov.be 

Administrateur-generaal a.i.: Karen De Sutter

Algemene opdracht : 

  • de sociaal-verzekerde die werkloosheids- of aanverwante uitkeringen wenst te genieten, begeleiden in de samenstelling van zijn uitkeringsaanvraag en zijn administratief dossier ; 
  • de sociaal-verzekerde inlichten over zijn rechten en plichten, inzonderheid met betrekking tot de inschrijving als werkzoekende en de termijnen waarbinnen aan bepaalde vormvereisten dient te worden voldaan ; 
  • de aan de ingeschrevene toekomende werkloosheids- of aanverwante uitkeringen uitbetalen. 

Adressen van de uitbetalingskantoren