Over de FOD

Bevoegde minister

Nathalie Muylle

Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Hertogstraat 61

1000 Brussel

Tel.: 02/233 51 11

https://www.nathalie.muylle.cdenv.be/

Nathalie Muylle