Administratieve procedure

In deze rubriek vind je meer informatie over de administratieve geldboete die wordt opgelegd na inbreuken op het Sociaal Strafwetboek:

  • Persoon aan wie een administratieve geldboete kan worden opgelegd
  • Hoe komt de beslissing tot stand? En wat daarna?
  • Bedragen van de administratieve geldboeten
  • Onderscheid tussen federale en regionale diensten van de administratieve geldboeten