Visie en missie

Visie

De FOD Werkgelegenheid wil de referentie en het scharnierpunt worden voor de arbeidswetgeving en -preventie van de Belgische arbeidswereld, waarbij het sociale overlegmodel ingezet wordt om te streven naar een duurzaam en innovatief ondernemersklimaat met een optimale bescherming van de werknemers en waarin sociale fraude hard aangepakt wordt.

Missie

  • We willen de kwaliteit van de arbeid in België verhogen.
  • We garanderen een gelijk speelveld voor werkgevers, waarbij we sociale fraude en dumping hard aanpakken.
  • We zorgen ervoor dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving.
  • We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.