Cijfer van de maand: de ambitieuze doelstellingen van de Europese pijler van sociale rechten

Gepubliceerd op
in

Op 15 en 16 april vindt de "High-Level Conference on the European Pillar of Social Rights", of de conferentie op hoog niveau over de Europese pijler van sociale rechten, plaats. 

De Europese pijler van sociale rechten bevat een uitgebreid kader van principes die als leidraad dienen voor ons Europees en nationaal beleid over gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsomstandigheden, sociale bescherming en inclusie. 

Het doel van de conferentie is het samenbrengen van besluitvormers, belanghebbenden en deskundigen om de verdere uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten te bespreken. Door de pijler van sociale rechten te implementeren, wil de volledige Europese Unie tegen 2030 drie belangrijke doelstellingen bereiken:  

  • Een werkgelegenheidsgraad van 78%;  

  • Een percentage van minstens 60% van de volwassenen dat jaarlijks deelneemt aan een opleidingsactiviteit;  

  • Een vermindering van minstens 15 miljoen van het aantal personen dat risico loopt op armoede of sociale uitsluiting. 

Binnen dit kader werden de Europese lidstaten uitgenodigd om nationale doelen vast te leggen. België koos voor deze drie:  

  • Een werkgelegenheidsgraad van meer dan 80%;  

  • Ten minste 60,9% van de volwassen bevolking die jaarlijks een opleiding volgt;  

  • Een vermindering van ten minste 279.000 (inclusief 93.000 kinderen) van het aantal mensen dat risico loopt op armoede of sociale uitsluiting.  

Hoever staan we met het halen van de doelstellingen waarvoor het Werkgelegenheidscomité verantwoordelijk is in België en in de EU?  

In 2023 bedroeg de werkgelegenheidsgraad in België 72,1%, tegenover een EU-gemiddelde van 75,4%. Verder nam 41,6% van de volwassenen deel aan opleidingsactiviteiten in België, in vergelijking met 46,6% in de EU.    

Meer info over: 

Volg deze conferentie op hoog niveau over de Europese pijler van sociale rechten live op YouTube