Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid werd opgericht op 22 december 1995.  Zijn opdracht bestaat uit de opvolging van maatregelen met betrekking tot de bevordering van de werkgelegenheid en het specifiek tewerkstellingsbeleid, en uit het onderzoek van voorstellen tot bevordering van de arbeidscreatie.  De raad beraadslaagt over de aangelegenheden die hem door de minister van Werkgelegenheid of door andere ministers worden voorgelegd.  Hij kan ook op eigen initiatief beraadslagen over aangelegenheden in verband met de werkgelegenheid.

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid vervult ook een rol in het kader van het tewerkstellingsbeleid van de Europese Unie, inzonderheid wat betreft de richtsnoeren voor de werkgelegenheid, de aanbevelingen van de Raad en de grote economische beleidslijnen.

Voorzitter : Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk 
Ondervoorzitter : Steven Vanackere, vicegouverneur - Nationale Bank van België
Secretaris : Geert De Poorter, voorzitter  van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Federale leden:

 • VANACKERE Steven (N), vicegouverneur van de Nationale Bank van België - Ondervoorzitter
 • BIRETTE Yves (F), gepensioneerd FOD Werkgelegenheid
 • CANTILLON Bea (N), CSB, Universiteit Antwerpen
 • VANDENBERGH Jean-Marc (F), Administrateur-generaal Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • DE VOS Marc (N), Universiteit Gent
 • REGOUT Baudouin (F), Commissaris bij het Plan
 • NICAISE Ides (N), HIVA - KU Leuven
 • SELS Luc (N), FETEW - KU Leuven
 • VAN BELLEGEM Sébastien (F), UCL
 • VAN ZEEBROECK Nicolas (F), ULB
 • VEN Caroline (N), Econoom en bestuurder van vennootschappen

Regionale leden:

Vlaanderen

 • ADRIAENS Wim, VDAB
 • DENYS Jan, Randstad
 • VAN DEN CRUYCE Ann, Vlaamse overheid - Afdeling Werkgelegenheidsbeleid

Wallonië

 • BRUNET Sébastien, Administrateur général de l'IWEPS
 • CANNELLA Anne-Françoise, Administratrice générale adjointe de l’AViQ 
 • YERNA Raymonde, Administratrice générale du FOREM

Brussel

 • DUJARDIN Pascal, Voorzitter Brupart N.V.(Finances.brussels - SRIB) en gedelegeerd bestuurder UCM Bruxelles  
 • AMBOLDI Cristina (F), Directeur-generaal Actiris
 • MICHIELS Peter (N), Directeur-generaal Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Duitstalige gemeenschap

LENTZ Christiane, Geschäftsführender Direktor Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

Bijkomende inlichtingen

Secretariaat

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Els Uytterhoeven
Tel. : 02 233 40 43
E-mail : els.uytterhoeven@werk.belgie.be 

Wetenschappelijke assistentie

Nationale Bank van België
Jana Jonckheere 
Tel. : 02 221 37 93
E-mail : jana.jonckheere@nbb.be