Fondsen voor bestaanszekerheid

Algemene opdracht: de werkgevers- en werknemersorganisaties kunnen in de schoot van de paritaire comités en subcomités fondsen voor bestaanszekerheid oprichten. Hun statuten worden vastgelegd in CAO's, die door de Koning algemeen verbindend worden verklaard.

Deze fondsen hebben als doel :

  • het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen ;
  • het financieren en organiseren van de vakopleiding van de werknemers en van de jongeren ;
  • het financieren en verzekeren van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in het algemeen.

De voordelen die door deze sectorale fondsen worden toegekend, verschillen van sector tot sector.

De financiering van de fondsen voor bestaanszekerheid gebeurt door bijdragen, te betalen door de werkgevers die vallen onder de statuten van het fonds. De inning van de bijdragen kan rechtstreeks gebeuren of via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

De adressen van de Fondsen voor bestaanszekerheid zijn beschikbaar in het thema Sociaal overleg.