Werkloosheid en weer aan het werk

Het stelsel van werkloosheid en van werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn twee maatregelen ter bescherming van werknemers die hun baan verliezen.

Het werkloosheidsstelsel zorgt mits een aantal voorwaarden voor een gewaarborgd minimuminkomen,  ongeacht de leeftijd. Het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag stelt de werknemers van een zekere leeftijd en met een bepaald aantal jaren anciënniteit in staat de onderneming te verlaten met een werkloosheidsuitkering en een toeslag van de vroegere werkgever.

Op elke pagina vindt u in de module "Meer over het thema" nuttige publicaties, regelgeving, formulieren,... die te maken hebben met het behandelde onderwerp.