Publicaties

Titel Thema
Psychosociale risico's op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 • Welzijn op het werk
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Visie, missie en strategie
 • Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
Inspectie-instrument 'Vermijden van ontstekingsbronnen'
 • Welzijn op het werk
Analyse van werkgerelateerde psychosociale risico’s - Vragenlijstmethode
 • Welzijn op het werk
Brochure sociale verkiezingen 2024
 • Sociaal overleg
Checklists Re-integratie op het werk
 • Welzijn op het werk
Rapport over de resultaten van het sectoraal overleg in 2021-2022
 • Paritaire comités en collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO'S)
Risico's van brand of explosie - Reeks SOBANE-strategie
 • Welzijn op het werk
Socio-economische monitoring 2022 : arbeidsmarkt en origine
 • Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
Inspectie-instrument ‘Preventiebeleid Zware Ongevallen’
 • Welzijn op het werk
Socio-economische monitoring 2019: arbeidsmarkt en origine
 • Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
Maatregelen om de gevolgen van COVID-19 voor werkenden en werkzoekenden in België te beperken
 • Coronavirus
Continue beleidsevaluatie eindeloopbaan - 2022
 • Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
Activiteitenverslag 2020-2021 - Algemene Directie Humanisering van de Arbeid - Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk
 • Welzijn op het werk
Continue beleidsevaluatie oudere werknemers - 2018
 • Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027
 • Welzijn op het werk
National action plan to improve the well-being of workers in the performance of their work 2022-2027
 • Welzijn op het werk
Stand van zaken arbeidsmobiliteit in België
 • Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
Reflectiechecklist IPA Ergonomie en MSA
 • Welzijn op het werk
Knipperlichtentool Ergonomie en de preventie van MSA
 • Welzijn op het werk
Inspectie-instrument ‘Opslag van ontplofbare stoffen’
 • Welzijn op het werk
Administratieve vervolging: verslag van de studiedag van 24 februari 2020
 • Arbeidsreglementering
Verslag over het sectoraal overleg 2019-2020
 • Sociaal overleg
Hoe aan psychosociaal welzijn werken? Toolkit voor de opleider
 • Welzijn op het werk
Risicoanalyse (De)
 • Welzijn op het werk
De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2021
 • Gelijkheid en non-discriminatie
Asbestinventaris en beheersprogramma
 • Welzijn op het werk
Activiteitsverslag van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (2018)
 • Arbeidsreglementering
Kunstmatige optische straling
 • Welzijn op het werk
Inspectie-instrument ‘Magazijnopslag’
 • Welzijn op het werk