Attesten openbare aanbestedingen

Op deze pagina

  In het kader van een aanbesteding of een oproep tot kandidaatstelling, moeten de kandidaten soms een attest voorleggen opgemaakt door de Directie van de administratieve geldboeten (Stafdienst budget en beheerscontrole van de FOD Werkgelegenheid), waaruit blijkt dat aan de kandidaat geen administratieve geldboete(n) van niveau 3 of 4 werd opgelegd. Dit document mag maximum 3 maanden oud zijn.

  Om dit attest te bekomen, kan elke kandidaat zijn/haar vraag richten tot:

  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, Stafdienst budget en beheerscontrole, Directie van de administratieve geldboeten, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel

  Om volledig te zijn, moet deze aanvraag de volgende gegevens bevatten:

  • De volledige coördinaten van de kandidaat, en, in voorkomend geval, de juridische vorm van de onderneming, de naam, de maatschappelijke zetel of de woonplaats
  • Het BTWnummer of het KBO-nummer

  De directie van de administratieve geldboeten zal aan elke kandidaat een antwoord geven per brief of per mail en dit binnen de 5 werkdagen.

  Indien u vragen hebt, kan u eveneens contact opnemen met de griffie van de directie van de administratieve geldboeten op het nummer (02/233.40.61 (NL) of 02/233.40.60 (FR).