Provinciale comités voor de bevordering van de arbeid

In elke provincie bestaat een provinciaal comité voor de bevordering van de arbeid dat voorgezeten wordt door de gouverneur. Zijn opdracht bestaat in het overnemen, op lokaal vlak, van de acties van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid.

Provincie Antwerpen  
Adjunct-secretaris: Eline Neels
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
Tel. : 03 240 64 81
E-mail : mieke.robijns@provincieantwerpen.be

Provincie Vlaams-Brabant  
Secretaris : Wenke Devriese
Poverstraat 75
1731 Asse-Relegem
Tel. : 02 454 82 86
E-mail : wenke.devriese@vlaamsbrabant.be

Provincie Waals-Brabant  
Secretariaat : Alexandre Mahieu
Hôtel du Gouverneur
Chaussée de Bruxelles  61
1300 Wavre
E-mail :
alexandre.mahieu@gouverneurbw.be

Provincie Henegouwen  
Secretaris : Thierry Lebacq
rue Verte 13
7000 Mons
Tel. : 065 39 64 27
E-mail :  thierry.lebacq@ibz.fgov.be

Provincie Luik  
Secretaris : Caroline Wathelet
SIPP
Val Benoît – rue Ernest Solvay  11
4000 Liège
Tel. : 04 279 46 77
E-mail :
caroline.wathelet@provincedeliege.be

Provincie Limburg  
Secretaris : Greet Caubergs
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Tel. :  011 23 79 08
E-mail : greet.caubergs@limburg.be

Provincie Luxemburg
Secretaris : Jean-Michel Lejeune
Avenue Herbofin   14a
6800 Libramont
Tel. :  063 21 26 40
E-mail : jm.lejeune@province.luxembourg.be

Provincie Namen  
Secretaris : Christian Hebrant
Palais du Gouverneur
Place Saint-Aubain 2
5000 Namur
Tel. : 081 25 68 42
E-mail : christian.hebrant@province.namur.be

Provincie Oost-Vlaanderen  
Secretaris: Christophe Leune
Gouvernementstraat 22-24
9000 Gent
Tel.: 09 267 89 10
E-mail: 
pcba@oost-vlaanderen.be  

Provincie West-Vlaanderen  
Secretaris : Pia Blommaert
Koning Leopold III-laan 41
8200 Brugge
Tel. : 050 40 32 85
E-mail :  pia.blommaert@west-vlaanderen.be