Afschriften van CAO

Er zijn verschillende mogelijkheden om afschriften van collectieve arbeidsovereenkomsten te verkrijgen:

  • Alle sectorale CAO's, gesloten in een paritair comité of subcomité en geregistreerd door de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen na 1 januari 1999, worden onmiddellijk na hun registratie gepubliceerd op deze site. U kan ze raadplegen of afdrukken. De overeenkomsten zijn tweetalig, en worden zowel in het Frans als het Nederlands gepubliceerd, behalve wannneer ze enkel van toepassing zijn op het Nederlandse, het Franse of het Duitstalige taalgebied.
  • Daarnaast levert de Griffie ook afschriften van alle geregistreerde sectorale en ondernemings-cao’s af onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

De intersectorale collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen geraadpleegd worden op de website van de Nationale Arbeidsraad.