Non-discriminatie en diversiteit

Op deze pagina

    Discriminatie komt zowel voor in de samenleving als in de ondernemingen en kan betrekking hebben op geslacht, kleur, afkomst, nationale of etnische oorsprong, een handicap, religieuze overtuiging enz. Gelijke rechten vormen het basisbeginsel en het doel van de regelgeving tegen discriminatie. Diversiteit is een beleidsinstrument of een middel om dit te bereiken.

    Op elke pagina vindt u in de module "Meer over het thema" nuttige publicaties, regelgeving, formulieren,... die te maken hebben met het behandelde onderwerp.