Erkenning opleidingen in het kader van het betaald educatief verlof

Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten bevoegd voor het beheer van de opleidingen in het kader van het betaald educatief verlof.

Rol van de paritaire comités

Vlaanderen

In 2019 heeft het Vlaams Gewest het systeem hervormd en vervangen door het Vlaamse opleidingsverlof. Voor alle informatie met betrekking tot de erkenning als opleidingsverstrekker voor dit Gewest verwijzen we naar de volgende website: https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof/als-opleidingsverstrekker-een-opleiding-aanbieden-voor-vlaams-opleidingsverlof.

Brussel en Wallonië

De modaliteiten voor de erkenning van de sectorale opleidingen door de paritaire (sub)comités werden nog niet gewijzigd door de andere gewesten (Brussel en Wallonië).

De opleidingsverstrekker, die voor studenten die in Brussel of Wallonië wonen het recht wenst te openen op betaald educatief verlof, moet de sectorale opleiding die hij organiseert, laten erkennen door het bevoegde paritair comité.

Het gepaste aanvraagformulier, vergezeld van het opleidingsprogramma, wordt bij voorkeur per mail (bev@werk.belgie.be) aan de voorzitter van het paritair comité toegestuurd.

Let op: u dient een specifiek formulier te gebruiken voor de volgende paritaire (sub)comités: