Jobs in de kijker: Sociaal bemiddelaars en secretarissen van de paritaire comités

  • Sociaal bemiddelaars: Ze nemen het voorzitterschap waar van paritaire (sub)comités. De vergaderingen binnen de paritaire comités zijn een dynamisch proces van onderhandelen over en sluiten van akkoorden tussen sociale partners. De sociaal bemiddelaars leiden als cruciale vertrouwenspersoon samen met een secretaris de gesprekken in een goede baan. Zij faciliteren daarnaast het voorkomen of oplossen van sociale conflicten in sectoren en ondernemingen. Op zulke spannende momenten in het sociaal overleg tussen werkgeverskant en vakbondskant worden ze als neutrale persoon te hulp geroepen om te bemiddelen en te verzoenen. Ze staan hierbij in contact met het kabinet van de Minister van Werk.
     
  • Secretarissen van de paritaire comités: Ze nemen het (onder)voorzitterschap waar van paritaire (sub)comités. De vergaderingen binnen de paritaire comités zijn een dynamisch proces van onderhandelen over en sluiten van akkoorden tussen sociale partners, binnen het juridisch en administratief kader.

Getuigenis