Internationaal

Op deze pagina

    De relatie tussen een werkgever en een werknemer is niet altijd een strikt nationaal gegeven. Arbeidsrelaties kunnen een internationale dimensie vertonen.

    Zo is het mogelijk dat een werknemer in België wordt tewerkgesteld door een werkgever die in het buitenland gevestigd is. In deze situatie is het vooral van belang om na te gaan of het om een permanente tewerkstelling gaat in België, dan wel of de werknemer slechts tijdelijk wordt uitgezonden naar België (detachering).

    Daarnaast is het eveneens mogelijk dat de werknemer een vreemde nationaliteit heeft of dat de Brexit een impact heeft op de arbeidsrelatie.

    In al deze gevallen is het van belang te weten wat de eventuele gevolgen op het vlak van het toepasselijke arbeidsrecht. Op elke themapagina vindt u alle nuttige informatie terug die met het behandelde onderwerp te maken hebben.