Werken bij de FOD

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werft regelmatig nieuwe medewerkers aan. Zo zoekt de FOD Werkgelegenheid vaak administratieve medewerkers, inspecteurs en geneesheren.

U kan bij de FOD Werkgelegenheid aangeworven worden als statutair of contractueel.

Werkaanbiedingen

Voor werkaanbiedingen bij andere federale overheidsdiensten kan je terecht bij Selor.

Statutair

Een statutaire job is een vaste benoeming van onbepaalde duur.

De selectie voor statutaire jobs gebeurt steeds via een selectie-examen bij Selor (het selectiebureau van de federale overheid), dat georganiseerd wordt op aanvraag van de FOD Werkgelegenheid. De vacature wordt kenbaar gemaakt via de website van Selor en diverse media. Om geïnformeerd te worden over nieuwe werkaanbiedingen kan u Selor volgen op Facebook. Daarnaast kunt u alle vacatures van Selor ontvangen via mail door deze optie aan te duiden bij uw online CV (rubriek " Mijn Selor"- " Mijn parameters").

Om u in te schrijven voor een selectie van de FOD Werkgelegenheid moet u uw online CV invullen op de website van Selor (rubriek “Mijn Selor”) en de werving kiezen die u interesseert. U ontvangt vervolgens de uitnodiging voor de selectie.

Contractueel

Een contractuele functie wordt uitgeoefend op basis van een arbeidsovereenkomst.

Wanneer de FOD Werkgelegenheid contractuele functies wil invullen, moet steeds de databank van Selor geraadpleegd worden. De contractuele werkaanbiedingen worden eveneens kenbaar gemaakt via de website van Selor en diverse media.

Om geïnformeerd te worden over nieuwe werkaanbiedingen kan u Selor volgen op Facebook. Daarnaast kunt u alle vacatures van Selor ontvangen via mail door deze optie aan te duiden bij uw online CV (rubriek " Mijn Selor"- " Mijn parameters").

Indien u geïnteresseerd bent in een contractuele tewerkstelling bij de FOD Werkgelegenheid, is het belangrijk uw cv in te vullen op de website van Selor in de rubriek “Mijn Selor”. Ons wervingsteam neemt contact op met personen waarvan het profiel in aanmerking komt voor de openstaande vacatures. Om uw interesse voor de FOD Werkgelegenheid te benadrukken, kunt u op “Mijn Selor” de FOD Werkgelegenheid aanduiden als favoriete werkgever.

Voordelen

Werken bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg biedt de volgende voordelen:

  • gratis woon-werkverkeer;
  • een tweetaligheidspremie;
  • diverse interne en externe opleidingsmogelijkheden;
  • FED+kaart met diverse voordelen (evenementen, kortingen, toegang tot musea,...);
  • evenwicht tussen werk en gezin (variabele werktijden);
  • 26 vakantiedagen (met bijkomend 5 dagen dienstvrijstelling);
  • een Sociale dienst voor uw welzijn;
  • een personeelsvereniging (deze organiseert jaarlijks een sportdag en talloze culturele en ontspannende activiteiten)
  •  …

Een stage bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg  

Studenten en werkzoekenden die een beroepsopleiding volgen en een stage moeten volgen in het kader van de opleiding, kunnen hun stageaanvraag versturen naar de Stafdienst Personeel en Organisatie. De aanvraag kan ook rechtstreeks verstuurd worden naar de dienst waar ze hun stage willen uitvoeren. De stage is in geen enkel geval bezoldigd. 

Modaliteiten voor de kandidatuur 

Stuur uw CV of een presentatie van uw profiel, samen met een motivatiebrief naar pno@werk.belgie.be. We vragen u hierbij zo volledig mogelijk uw studies, competenties en doelstellingen van de stage te omschrijven. Zo kunnen we uw kandidatuur naar de meest geschikte dienst doorsturen. 

Bij de goedkeuring van de aanvraag zal rekening gehouden worden met uw motivatie, de relevantie van uw kandidatuur en de beschikbaarheid van de dienst.