Herstructurering

Op deze pagina

  De mondialisering van de economie heeft economische en sociale omwentelingen veroorzaakt. Herstructureringen en delokalisaties van productie-eenheden zijn er een gevolg van.

  Wanneer een onderneming beslist tot herstructurering over te gaan, moet zij zich plooien naar een aantal nationale en internationale regels.
  De werknemer geniet bijgevolg een aantal beschermingsmaatregelen.

  In een dergelijke conflictueuze materie ligt het echter voor de hand dat niet elk geschil kan vermeden worden.

  Diverse publieke instellingen zijn bevoegd op dit domein en kunnen een rol spelen in een opdracht van advies, informatie of verzoening.
   
  Op de pagina "Herstructurering - Statistieken" vindt u de statistieken en de grafieken.

  Meer informatie vindt u ook op de portaalsite www.herstructureringen.be