Logo

Het huidige logo van de FOD Werkgelegenheid werd ontwikkeld en gelanceerd in 2021. Na bijna 50 jaar trouwe dienst werd het oude logo van de FOD Werkgelegenheid vervangen door een modernere versie die meer in overeenstemming is met de huidige visie en waarden van onze administratie.

logo 2021 NL

De creatie en ontwikkeling van deze nieuwe visuele identiteit werd toevertrouwd aan de Dienst communicatie van de FOD. Onze grafisch ontwerpster, Kaat Demangelaere, heeft verschillende maanden gewerkt aan het ontwerp van een volledig grafisch charter dat het mogelijk moet maken het nieuwe logo geleidelijk aan op een coherente manier te gebruiken op alle communicatiemedia. 

Voor het ontwerp werd vertrokken van de armen van het figuurtje van het oude logo, daar tegenover staat nu een ander paar armen.

De open armen staan voor openheid, betrokkenheid, eenheid, inclusie en verbinding. De 2 elementen die naast elkaar staan, maar duidelijk bij elkaar horen, staan voor solidariteit en overleg.  Overleg op alle niveaus: tussen werkgever en werknemer, tussen de sociale partners en tussen de FOD en zijn stakeholders.

 

Het vorige logo van de FOD Werkgelegenheid werd ontworpen in 1974, in het kader van een wedstrijd die werd georganiseerd om de bevordering van de arbeid te symboliseren. 

logo SPF

De ontwerpster van het logo, Hilde Vandekerckhove, is uitgegaan van een reeks foto's van mensen aan het werk, die handenarbeid of intellectueel werk verrichten. Hun werkhouding was het vertrekpunt: een maximale stylering van deze houdingen resulteerde in twee assen, parallel aan de basis en vervolgens naar elkaar toelopend rond een massa. De veredeling van deze vorm leverde het logo op, dat gekozen werd door een jury van specialisten. De bol van het logo  lijkt omhooggestuwd te worden door twee assen: de compositie houdt op die manier de idee van verheffing in. Het embleem symboliseert als het ware de "verheffing van de arbeid", de voornaamste betrachting van de materies die tot de bevoegdheden van het departement behoren. 

esquisse d'un travailleur intellectuelesquisse d'un travailleur manuellogo origine

Eind jaren 1980 is het logo van deze administratie officieel het logo van het departement geworden. In 1993 werd het voor het eerst gemoderniseerd: het logo kreeg reliëf door het in negatief in een ruit te plaatsen, en de basis tweemaal te onderlijnen. 

logo 1993

In 2004 werd een tweede modernisering doorgevoerd. Het logo werd aangepast aan de federale huisstijl, die werkt met rondere vormen. Het logo werd ingekapseld in een cirkel en in de compositie werd een verticale scheiding ingevoerd door middel van een zwart/wit effect. Hiermee wordt beter uitdrukking gegeven aan het concept "overleg" dat voorkomt in de benaming van de FOD, en wordt ook uitdrukking gegeven aan het concept "multiculturaliteit" dat steeds meer aanwezig is in het beleid van het departement.