Psychosociale risico’s op het werk

 • Onze folder geeft in een notendop een antwoord op de volgende vragen:
  • Wat zijn psychosociale risico's?
  • Wie zijn de contactpersonen?
  • Hoe kan ik hen contacteren?

   Bekijk hier de folder (PDF, 152.6 KB) over psychosociale risico's op het werk (PSR)
    
 • Onze film geeft u basisinformatie over de preventie van psychosociale risico’s op het werk: film over psychosociale risico’s op het werk 
Content

Psychosociale risico’s op het werk omvatten professionele risico's die de werknemers psychische en eventueel ook lichamelijke schade kunnen berokkenen. Ze kunnen ook een impact hebben op de veiligheid op de werkvloer en het goed functioneren van de bedrijven.

Aan de basis van deze risico’s liggen meestal bij de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk.

Stress, pesterijen, burn-out, zelfmoord, alcohol- en drugsmisbruik zijn de meest gekende uitingen van psychosociale risico’s die een belangrijke kost kunnen betekenen voor de werknemers, het bedrijf en de maatschappij in het algemeen.

De werkgever moet de nodige maatregelen treffen om de psychosociale risico’s op het werk te voorkomen, om de schade ten gevolge van deze risico’s te voorkomen of om deze schade te beperken.

Adviezen van de Nationale Arbeidsraad en van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

Nationale Arbeidsraad

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

Advies nr. 178 van 7 februari 2014 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de preventie van de psychosociale risico’s op het werk (PDF, 326.6 KB)