De inbreuken

Boek 2 van het Sociaal Strafwetboek omvat alle aantijgingen van het sociaal strafrecht die kunnen worden bestraft door de strafrechtelijke of administratieve sancties waarin het voorziet.

Het gaat over inbreuken op het arbeidsrecht en eveneens over inbreuken op het sociaal zekerheidsrecht.

Dit boek 2 rangschikt de inbreuken op het strafrecht in hoofdstukken, volgens het beschermd belang.

Bijvoorbeeld:

  1. De inbreuken op de persoon van de werknemer (voorbeelden: geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, gezondheid en veiligheid op het werk, leeftijd voor toelating tot de arbeid);
  2. De inbreuken inzake arbeidstijd;
  3. De inbreuken betreffende de andere arbeidsvoorwaarden (voorbeelden: controlegeneeskunde, verloning en andere patrimoniale voordelen);
  4. Illegale arbeid (voorbeelden: de inbreuken op buitenlandse arbeidskrachten, op uitzendarbeid, op de terbeschikkingstelling);
  5. De niet-aangegeven arbeid (voorbeelden: ontbreken van DIMONA, ontbreken van het afsluiten van een polis wettelijke verzekering);
  6. De inbreuken betreffende de sociale documenten (meer in het bijzonder de documenten opgesomd bij koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van de sociale documenten);
  7. De inbreuken betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten;
  8. De inbreuken inzake controle (het gaat meer in het bijzonder over het verhinderen van het toezicht tegenover de sociaal inspecteurs);
  9. De inbreuken betreffende de sociale zekerheid (voorbeelden: tekortkomingen inzake financiering van de sociale zekerheid, bedrieglijke onderwerping, onregelmatige tewerkstelling van een werkloze of van een persoon die recht heeft op een uitkeringsverzekering);
  10. De inbreuken inzake valsheid in geschrifte, onjuiste of onvolledige verklaringen en oplichting in het sociaal strafrecht.