Strategisch plan

Het strategisch plan van de FOD Werkgelegenheid (PDF, 2.26 MB), vroeger bestuursovereenkomst genoemd, werd ondertekend op 28 januari 2022.

Het strategisch plan bevat de afspraken die de FOD Werkgelegenheid, vertegenwoordigd door de voorzitter van het Directiecomité, en de federale regering, vertegenwoordigd door de Minister van Werk, onderschrijven voor de komende 3 jaren.

Het strategisch plan bevat de basis voor de jaarlijkse evaluatie van de mandatarissen. Het bevat een beschrijving van de activiteiten die als basis dient voor de omschrijving van de teamdoelstellingen en de individuele doelstellingen voor de evaluatiecycli van de federale ambtenaren.

In de blog van de FOD vindt u de toelichting en een videovoorstelling van elke strategische doelstelling: