Overheidsopdrachten

Vanaf 1 januari 2013 gebeuren de overheidsopdrachten van alle Federale Overheidsdiensten (FOD’s) via de online applicatie e-procurement. De term e-procurement verwijst naar het elektronisch laten verlopen van de processen en transacties in verband met overheidsopdrachten. De bedoeling is de kwaliteit en doeltreffendheid van de procedures voor openbare aanbestedingen te verbeteren.

Voor alle toekomstige overheidsopdrachten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zal de applicatie e-procurement gehanteerd worden.

Meer informatie rond e-procurement vind je op website van e-procurement..

E-procurement