Inbreuken

In deze rubriek vindt u meer informatie over de verschillende aspecten bij een sociaalrechtelijke inbreuk:

  • De verschillende inspectiediensten en bevoegde domeinen
  • De oorsprong van een controle en de onderzoeksbevoegdheden van een inspecteur
  • De gevolgen van een controle
  • De administratieve procedure na de vaststelling van een inbreuk