Inspectie-instrumenten voor type-installaties

Op deze pagina

    Een typisch kenmerk van procesinstallaties is dat ze uniek zijn. Exacte kopieën van installaties zijn zeldzaam. Anderzijds zijn er heel wat activiteiten die veel voorkomen, zoals de opslag en verlading van courant gebruikte stoffen. De belangrijkste risico’s van dergelijke type-activiteiten zijn gekend en de ervaring heeft geleerd welke maatregelen vereist zijn om ze te beheersen. Deze activiteiten en bijhorende installaties maken dan ook het voorwerp uit van allerlei publicaties (standaarden, aanbevelingen, …), vaak opgesteld door industriële organisaties of door de producenten van deze stoffen.

    De inspectiediensten hebben voor bepaalde stoffen inspectie-instrumenten ontwikkeld op basis van dergelijke publicaties. De bedoeling is om na te gaan of bepaalde maatregelen die als ‘goede praktijk’ kunnen beschouwd worden, door de exploitanten van de betrokken installaties werden geïmplementeerd.

    Bedrijven kunnen deze inspectie-instrumenten zelf toepassen als onderdeel van de veiligheidsstudie. Het blijft echter waardevol voor bedrijven om ook zelf op zoek te gaan naar relevante publicaties. Het is immers niet de bedoeling van onze inspectie-instrumenten om de bestaande publicaties volledig te integreren en te vervangen. Sommige inspectie-instrumenten zijn bovendien al redelijk oud en mogelijk zijn er ondertussen meer recente versies beschikbaar van de publicaties waarop ze gebaseerd zijn of zijn er ondertussen nieuwe aanbevelingen gepubliceerd.

    Hieronder worden de inspectie-instrumenten opgesomd die werden opgesteld voor type-installaties (chronologisch volgens de datum van de laatste versie van het inspectie-instrument):